ฝากแชร์ด้วย การ์ดดีดี อ่านแล้วจงมีแต่ความสุขกาย สุขใจ มีความเห็นอันเป็นสัมมาทิฏฐิ


พุทธศาสนสุภาษิต เรื่องคนพาล
...อ่านต่อ
วันนี้ต้องทำให้ดีที่สุด เพราะชีวิตอาจหยุดได้ทุกเมื่อ นักสร้างบารมีย่อมไม่ประมาทในชีวิต...........
...อ่านต่อ
คนอัศจรรย์ทำสิ่งอัศจรรย์ให้บังเกิดขึ้นได้ อนุโมทนากับยอดนักสร้างบารมีทุกท่าน ขอให้ธรรมคุ้มครองรักษาทุกคน
...อ่านต่อ
เราคือความหวังของชนทั้งโลก เราคือความงดงามของจักรวาล เราคือแสงสว่างที่ยังความมืดมิดให้มลายหายไป..................
...อ่านต่อ
หัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความปรารถนาดีของพวกเราทุกๆคน จะแสดงให้หมู่ชนทั้งหลาย.........
...อ่านต่อ
เราจะช่วยกันสร้างหนทางสวรรค์ ให้กับชาวโลก เราจะช่วยคลายทุกข์โศก ให้คนทั้งหลาย.............
...อ่านต่อ
ความสมัครสมานสามัคคีของหมู่คณะ ทำให้เราสามารถที่จะผ่านทุกๆ.............
...อ่านต่อ
เมื่อคิดดี ปัญญาก็จะเกิด กระทำดี จะได้สิ่งที่ดีตอบแทน
...อ่านต่อ
สิ่งอันเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของมนุษย์ คือพระรัตนตรัย ทว่าชาวโลกทั้งหลายที่รู้ความจริงนี้มีไม่มากเลย...........
...อ่านต่อ
เพื่อผู้อื่น คือผู้กล้าที่จะสวนกระแสกิเลส คือสะพานเชื่อมหน.........
...อ่านต่อ
เมื่อธรรมอำไพ ชาวโลกสว่างไสวด้วยธรรม......
...อ่านต่อ
ทุกความสำเร็จมีเราเป็นผู้นำ ความปลื้ม ปีติ ......
...อ่านต่อ
เราต้องช่วยกัน ไม่ว่าจะมีอะไรมาเป็นอุปสรรคหรือไม่......
...อ่านต่อ
ู้ สู้ สู้จนกว่าชนะ เป้าหมายในการเกิดมาของพวกเรานั้นยิ่งใหญ่นัก จะมีอุปสรรคบ้างก็เป็นธรรมดา........
...อ่านต่อ
ทุกที่เรานั้นสามารถสร้างนิสัย และคุณงามความดีให้เกิด......
...อ่านต่อ
ขณะนี้เราคือทุกสิ่ง ของพระพุทธศาสนา จงใช้สิ่งที่มีให้เป็นไปเพื่อบุญบารมี..........
...อ่านต่อ
เรานั้นคือตัวจริง เป็นที่พึ่งพิงของพระพุทธศาสนา.......
...อ่านต่อ
เส้นทางนี้ยังมีพวกเราที่เดินเคียงกัน มุ่งมั่นสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่ ความปรารถนาที่ไม่มีสิ่งใด.............
...อ่านต่อ
เราจะก้าวเดินไปด้วยกัน ด้วยความมุ่งมั่นปรารถนาอันแรงกล้า ที่จะนำพาชาวโลกทั้งหลาย .....
...อ่านต่อ
การเดินทางแสวงหาเนื้อนาบุญนอกบุญเขตไม่มี เราโชคดีที่อยู่ในพระพุทธศาสนา......
...อ่านต่อ
เราทุกคนทำความดี สามารถทำกันได้ทุกที่ทุกเวลา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล