ฝากแชร์ด้วย การ์ดดีดี อ่านแล้วจงมีแต่ความสุขกาย สุขใจ มีความเห็นอันเป็นสัมมาทิฏฐิ


ทำด้วยใจที่ผ่องใส บุญใหญ่จะเกิดขึ้น...........
...อ่านต่อ
เรานั้นคือความหวังของโลกและจักรวาล ที่จะนำสันติสุข.....
...อ่านต่อ
เราจะไปด้วยกันจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรม......
...อ่านต่อ
เริ่มจากทำใจให้ผ่องใสแล้วขยายความรักและความปรารถนาดี.....
...อ่านต่อ
เวลาในการทำความดีนั้น ไม่เคยจำกัด......
...อ่านต่อ
พุทธศาสนสุภาษิต นำชีวิตสู่ความรุ่งเรือง
...อ่านต่อ
เส้นทางสายนี้ คือเส้นทางบุญที่พวกเราได้เดินมาด้วยกัน และเป้าหมายของพวกเราคือ.......
...อ่านต่อ
ขอให้ทุกคน รักษาความผ่องใสของใจไว้เสมอ......
...อ่านต่อ
พุทธศาสนสุภาษิต เพื่อประโยชน์และมีแง่คิดในการดำรงชีวิต
...อ่านต่อ
เมื่อขาดบุญความยากลำบากจะเกิดขึ้น ปิดหนทางแห่งความยากลำบาก.......
...อ่านต่อ
วันแห่งบุญกุศลอีกวันที่เราจะร่วมกัน แบ่งปันความดี....
...อ่านต่อ
การบังเกิดขึ้นของนักสร้างบารมีนั้นย่อมยังความสว่างไสวให้เกิดแก่โลกใบนี้......
...อ่านต่อ
เมื่อเราลงมือทำแล้ว ความสำเร็จก็เกิดขึ้น จะมากจะน้อยอยู่ที่เราจนเสร็จหรือไม่ ทำให้ถูกดี ถึงดี พอดี ในเวลาที่ดี ธรรมคุ้มครองรักษา
...อ่านต่อ
ให้มีความรอบคอบเมื่อจะปฏิบัติภารกิจอะไรควรตั้งสติและพิจารณาก่อนเสมอ
...อ่านต่อ
เมื่อใดที่เรารู้สึกแย่ รู้สึกผิด แค่เราลองแก้ปัญหาด้วยวิธีต่างๆ ลองปรับตัวให้เข้ากับปัญหา.....
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล