เพราะบุญกุศลกับธรรมนั่นเเหละ ที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่เเท้จริง ให้กับเราได้
...อ่านต่อ
จะมีบุญก็ต้องทำบุญ
...อ่านต่อ
แห่งความบริสุทธิ์
...อ่านต่อ
ต้องให้เหลือเรื่องเดียว
...อ่านต่อ
ที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้น
...อ่านต่อ
แห่งความบริสุทธิ์
...อ่านต่อ
มาทำให้รกรุงรัง มาตัดทอนกำลังใจของเรา
...อ่านต่อ
แม้ไม่ได้ทำร้ายใคร
...อ่านต่อ
ใจจะย้อนกลับเข้ามาสู่ภายในอย่างง่ายๆ
...อ่านต่อ
ย่อมร่มเย็นกว่าเงาของต้นไม้
...อ่านต่อ
ไม่เน้นภาพ ไม่เค้นภาพ เพื่อที่จะให้ชัดดังใจเรา
...อ่านต่อ
คือ เข้าใกล้ความสำเร็จ
...อ่านต่อ
การให้เป็นความสุขอันวิเศษ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร