ตอบคำถามตามหลักพระพุทธศาสนา ที่จะนำสาระ ความรู้ในเรื่องราวต่าง ๆ มาเล่าโดยพระอาจารย์


คุณโยมบูชาพระเจดีย์อานิสงส์ใหญ่ทีเดียวจะทำให้เราเองได้บุญเยอะ ตายแล้วมาเกิดบนสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์
...อ่านต่อ
เกิดจากการที่ในอดีตได้เคยถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนาทำบุญกับเนื้อนาบุญกับพระรัตนตรัย ผลบุญก็จะส่งอย่างนี้
...อ่านต่อ
คุณโยม 1.อย่าอดนอน ให้เราพักผ่อนให้เพียงพอ 2.เมื่อตอนนั่งสมาธิอย่าฟุ้งซ่านไปคิดนั้นคิดนี้
...อ่านต่อ
ถ้าเป็นคำถามที่ไม่เกิดประโยชน์ แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเองก็ไม่ทรงตอบ อย่างเช่นถามว่า
...อ่านต่อ
เป็นบุญของเรามีคนอุปถัมภ์ค้ำชูนะคุณโยม เราเองสิ่งที่ต้องมี คือ ความกตัญญูกตเวที
...อ่านต่อ
ธรรมกาย คือ กายแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อเราตั้งใจปฏิบัติตาม มรรคมีองค์ 8 อย่างเต็มที่
...อ่านต่อ
คุณโยมเริ่มต้นอยู่ที่การคัดคนก่อนจะรับใครมาทำงานขอให้เอาคนที่มีศีลเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตเอาคนดีก่อน
...อ่านต่อ
การเคาะโลงไม่เคาะโลงไม่เกี่ยวกันเลยคุณโยมไปเซ่นไหว้ประโยชน์เกิดขึ้นน้อย ประโยชน์จะเกิดขึ้นเยอะ คือ
...อ่านต่อ
บางท่านก็เรียกว่าเป็นมารผจญซึ่งบางทีจะมีอย่างนี้จริง ๆ จะทำความดีก็มีเหตุมา
...อ่านต่อ
คือคนในยุคนี้ใช้โซเชียลกันเยอะ เพราะฉะนั้นเรียนหนังสืออยู่ ๆ เดี๋ยวก็มีติ้งเข้ามา ก็รีบมาเปิดมือถือดูว่าใครส่งข้อความมาแล้วก็รีบแชท
...อ่านต่อ
คนอหังการทรนงจะยึดมั่นความคิดตัวเองเป็นใหญ่ปิดหูไม่รับฟังใครยึดถือแต่ความคิดตัวเอง
...อ่านต่อ
คุณโยมปรึกษาหารือกันให้ดี คุณแม่ท่านหวังดีกับเราอยู่แล้ว คุยกันเลยว่าที่เราอยากเรียนศิลป์ภาษาเราอยากเรียนจริงๆหรือเปล่า
...อ่านต่อ
คุณโยมต้นไม้ยังเล็ก ๆ อยู่ยังต้องมีเสาปักแล้วคอยผูกเอาไว้เพื่อไม่ให้ลมพัดเอียงล้มลงใช่ไหม
...อ่านต่อ
คุณโยมทำอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาดีที่สุดพยายามหาลู่ทางดู ก่อนอื่นเราต้องตระหนักก่อนว่า
...อ่านต่อ
คุณโยมอย่าไปปิดเครื่องแล้วถอดปุบปับแต่ใช้วิธีการว่าปล่อยให้ไปเองแล้วเรา ไม่ได้เติมแล้วให้ท่านไปสงบ ๆ
...อ่านต่อ
ไม่เป็นไรคุณโยม เพราะคนเรามีความทุกข์ ทุกข์น้อยทุกข์มากมาอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอนั้นแหละ
...อ่านต่อ
เป็นธรรมชาติคุณโยม พระพุทธเจ้าพระองค์สอนไว้ จริงๆมาจากการปฏิบัติ เมื่อการปฏิบัติถ่ายทอดมาเป็นตัวหนังสือ
...อ่านต่อ
คุณโยมให้เราเข้าวัดตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างหนักแน่นแล้วทำตัวเองให้ดี จนกระทั่งสามีเกรงใจแล้วค่อย ๆ ตะล่อมชวนเขา
...อ่านต่อ
ก็ลองปรือๆตาขึ้นมานิดนึง พอปรือตาอาการเกร็งจะคลายตัวลง แล้วก็ค่อยๆจูนปรับ เป็นสัญญาณอันนึงว่าใกล้จะเป็นสมาธิ
...อ่านต่อ
บุญเราก็ยังได้อยู่ที่ถวายพระ แต่พอเราเอาของเหลือ ของไม่ดี ที่ไม่มีใครเอามาถวาย อานิสงส์ สิ่งที่จะเกิดขึ้น
...อ่านต่อ
ถ้าทำความดีเยอะ ๆ รักษาศีลให้บริสุทธิ์ดวงศีลจะสว่างไสวแล้วก็โตใหญ่อยู่ในศูนย์กลางกายของเรานี้แหละ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล