ผู้ใดไม่ฆ่าเอง ไม่ใช้ให้คนอื่นฆ่า
...อ่านต่อ
ผู้มีปัญญาย่อมไม่ออกปากขอใคร
...อ่านต่อ
ในที่ใด ไม่มีคนรู้จักตน
...อ่านต่อ
คนเหล่าใดมัวแต่ผูกเวรกันว่า
...อ่านต่อ
เพราะว่ามัวแต่คาดหวังถึงสิ่งที่ไม่มีมา
...อ่านต่อ
คนที่ไม่คิดร้ายต่อมิตร
...อ่านต่อ
อย่าไว้ใจคนที่เคยทำชั่ว
...อ่านต่อ
ผู้ที่คลี่คลายกิเลสดังน้ำฝาดได้แล้ว
...อ่านต่อ
ในหมู่มนุษย์นั้นไซร้
...อ่านต่อ
ผู้ที่ไม่ต้องให้ใครดูแล
...อ่านต่อ
สิริมงคลย่อมละทิ้งคนโง่
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร