มุทิตาสักการะพระมหาเถระรัตตัญญู ในวาระโอกาสเจริญชนมายุ ๑๐๐ ปี พรรษาที่ ๗๘
...อ่านต่อ
พิธีถวายรางวัลสันติภาพ Universal Peace Award จากองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก (World Buddhist Sangha Youth) ประเทศศรีลังกา
...อ่านต่อ
เนื่องในวโรกาส พระเดชพระคุณสมเด็จพระญาณวโรดม มีชนมายุ ๙๑ปี ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
...อ่านต่อ
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พุทธศักราช 2550 ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
...อ่านต่อ
การตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งแรกเกิดขึ้นพร้อมนิทรรศการ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 1
...อ่านต่อ
กองต้อนรับและอบรม สำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างประเทศ 7 วัน
...อ่านต่อ
ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พุทธศักราช 2550 ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันมาฆบูชา
...อ่านต่อ
พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ป็นตัวแทนของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
...อ่านต่อ
สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร ป.ธ. ๖) นามเดิม ทองเจือ นามสกุล สายเมือง
...อ่านต่อ
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ กรุงกุสินารา ครั้งนั้น พระอนุรุทธเถระ
...อ่านต่อ
วันมาฆบุรณมี พระจันทร์เสวยฤกษ์มาฆะเต็มบริบูรณ์ เป็นวันที่พระอรหันต์พุทธสาวก ๑,๒๕๐ ได้ประชุมกัน
...อ่านต่อ
วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า เป็นวันของพระธรรม
...อ่านต่อ
พระธรรมกิตติเมธี (จำนง ธมฺมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธ์วงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม
...อ่านต่อ
ชมรมสื่อสีขาวร่วมกับ ชมรมรักษ์ปราจีน และกลุ่มชมรมพุทธศาสตร์ปราจีนบุรี จัดงานมหกรรมไถ่ชีวิตโค
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙) นามเดิม ทองดี นามสกุล สุรเดช
...อ่านต่อ
ธุดงคสถานอุบลราชธานี และกัลยาณมิตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมศีลธรรมแก่เยาวชน
...อ่านต่อ
โครงการ “The Middle Way” ได้จัดปฏิบัติธรรม 7 วัน รุ่นพิเศษ สำหรับชาว Czech จำนวน 9 ท่าน
...อ่านต่อ
ถาม หลวงพ่อครับ นักเรียนมักจะถามเสมอว่า วิชาความรู้ที่เขาเรียนในโรงเรียนนั้น
...อ่านต่อ
การนำธรรมะสู่สถานที่ทำงาน เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรได้นำไปปรับใช้แก่ตนเอง และการทำงานได้เป็นอย่างดี
...อ่านต่อ
“พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๒๐”
...อ่านต่อ
ในวันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ นี้ จะเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งในชีวิตของเหล่าลูกหลานและ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล