วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ในกองทัพแห่งธรรมเป็นที่ปรากฏเกิดขึ้นของยอดนักรบในทางธรรม
...อ่านต่อ
การจัดให้มีการเรียนการสอนศีลธรรมแก่เยาวชน โดยจัดให้เป็นระบบหลักสูตรในสถานศึกษา
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย ) นำโดยพระอาจารย์สมศักดิ์ จันทสีโร
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณท่านฯ พระวิสุทธาธิบดี พระมหาเถระผู้รับธุระงานพระพุทธศาสนายิ่งด้วยคุณธรรม
...อ่านต่อ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมโอรีว่า( Orewa) และศูนย์ปฏิบัติธรรมดันนีดิน (Dunedin )
...อ่านต่อ
เป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้ ได้ปรากฏอุทกภัยอย่างรุนแรงขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศ โดยเฉพาะในเขตวิกฤต ๔ จังหวัด
...อ่านต่อ
น่าสนใจว่า ในขณะที่พระพุทธศาสนาหมดไปจากอินเดียอย่างรวดเร็วภายใต้การปกครองของกษัตริย์มุสลิมนั้น
...อ่านต่อ
น่าสนใจว่า ในขณะที่พระพุทธศาสนาหมดไปจากอินเดียอย่างรวดเร็วภายใต้การปกครองของกษัตริย์มุสลิมนั้น
...อ่านต่อ
คณะกัลยาณมิตรในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เห็นความสำคัญในพระพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
ต่อเนื่องจากการจัดกิจกรรมสั่งสมบุญ ร่วมอยู่ธุดงค์ต้อนรับปีใหม่ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
ในช่วงรอยต่อแห่งการเปลี่ยนศักราชใหม่ของทุก ๆ ปี ด้วยวัฒนธรรมอันดีงามที่ส่งต่อสืบทอดกันมาของความเป็นไทยนั้น จะปฏิบัติสิ่งที่ดีงามมาไว้เป็นต้นทุนชีวิต
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกายฯส่งท้ายปีเก่าด้วยการออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศที่หนาวเย็น
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกายฯส่งท้ายปีเก่าด้วยการออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศที่หนาวเย็น
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ยังคงจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
...อ่านต่อ
เมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา พี่น้องชาวไทยในญี่ปุ่นจากจังหวัดกุมมะ-ไซตะมะ
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดปัตตานี
...อ่านต่อ
สำหรับในหลายพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประสบกับภาวะน้ำท่วมขังมาเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือน
...อ่านต่อ
สำหรับในหลายพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประสบกับภาวะน้ำท่วมขังมาเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือน
...อ่านต่อ
เมื่อเอ่ยถึงวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พุทธศาสนิกชนย่อมระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
...อ่านต่อ
เป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้ ได้ปรากฏอุทกภัยอย่างรุนแรงขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศ โดยเฉพาะในเขตวิกฤต ๔ จังหวัด
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธมฺมชโย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล