มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย ยังคงดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง
...อ่านต่อ
เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่ทำให้หลายพื้นที่ จำนวนหลายจังหวัดของประเทศไทย
...อ่านต่อ
จากเหตุการณ์น้ำท่วมนี้ไม่เพียงแต่ชาวบ้านเท่านั้นที่ประสบกับปัญหาภัยน้ำท่วม แม้แต่พระสงฆ์และครู นักเรียนก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน
...อ่านต่อ
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมของทางมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย)
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับศูนย์กัลยาณมิตรทั่วประเทศ และจังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑๘
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เป็นสิ่งสากลที่ทุก ๆ คน ทุกเชื้อชาติ สามารถปฏิบัติได้
...อ่านต่อ
จากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ ส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับความเสียหายเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง
...อ่านต่อ
คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายและพระมหาประสิทธิ์ สิทฺธิกนฺโต ได้เดินทางร่วมคณะไปกับ พระธรรมโมลี
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายจัดอบรมและสอบ Final Course ให้กับ เยาวชน นิสิต นักศึกษา ที่อาสา
...อ่านต่อ
จากวิกฤตการณ์น้ำท่วมไม่เฉพาะประชาชนทั้งหลายที่ประสบอุทกภัย แม้พระภิกษุสามเณรก็ได้รับความลำบาก
...อ่านต่อ
อีกครั้งกับความต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากทางมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
จากเหตุการณ์น้ำท่วมขังในขณะนี้ ทำให้ทั้งวัดต่าง ๆ และประชาชนยังได้รับความลำบากกันอีกหลายพื้นที่
...อ่านต่อ
สืบเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของทุกภาคที่ผ่านมา มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์ ศูนย์กัลยาณมิตรทั่วประเทศ และมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด จัดงาน “ทอดผ้าป่าช่วยเหลือวัดประสบอุทกภัย 1,000 วัด”
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) ร่วมกับอาสาสมัครโภชนาการ
...อ่านต่อ
ประชาชนจากศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับแก้วภูธรภาคอีสาน ได้จัดปฏิบัติธรรม
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธมฺมชโย ได้นำจตุปัจจัย ไทยธรรม และเครื่องอุปโภคบริโภคถวายแด่วัด 22 วัด
...อ่านต่อ
สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เป็นเหตุให้หลายๆหน่วยงานได้เห็นความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยมากขึ้น
...อ่านต่อ
จากสถานการณ์น้ำท่วมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน แม้ในบางพื้นที่น้ำจะลดลงบ้างแล้วแต่ยังคงได้รับปัญหาความเดือดร้อน
...อ่านต่อ


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล