จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ในขณะนี้ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือ
...อ่านต่อ
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีมอบรางวัล “สุดยอดส้วมประจำปี 2549”
...อ่านต่อ
การทอดกฐินเป็นประเพณีที่มีความ เกี่ยวข้องกับการเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ เนื่องจากในวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘
...อ่านต่อ
ประเพณีลอยกระทงมีมาตั้งสมัยสุโขทัย เป็นการจัดแต่งเครื่องสักการบูชาแล้วใส่กระทงปล่อยลอยไปตามน้ำ
...อ่านต่อ
ประเพณียี่เป็งของชาวล้านนา นับเป็นประเพณีที่เก่าแก่ที่ยึดถือและปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่โบราณกาล
...อ่านต่อ
ด้วยสถานการณ์ความเดือนร้อนของประชาชนในหลาย ๆ จังหวัด ที่ต้องเผชิญจากภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนั้น
...อ่านต่อ
การทอดกฐิน เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่วันแรมค่ำเดือนสิบเอ็ด
...อ่านต่อ
จากสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนแก่พระสงฆ์และประชาชนในหลายพื้นที่
...อ่านต่อ
ตามประเพณีชาวล้านนาเชื่อว่าในคืนวันเพ็ญเดือนยี่ (เดือน ๑๒) เป็นคืนที่พระจันทร์สว่างไสวและมีขนาดใหญ่กว่าทุกๆ คืน เดือนเพ็ญเป็นเดือน
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธ์ ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวนกว่า 700 ชุด
...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยการนำของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้จัดให้มีพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท จำนวน 53 รูป
...อ่านต่อ
พุทธศาสนิกชนศูนย์กัลยาณมิตร จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดพิธีถวายสังฆทาน 9 วัด
...อ่านต่อ
ประเพณีงานบุญอันเป็นสิ่งที่ควรถือปฏิบัติให้ต่อเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้
...อ่านต่อ
ธุดงคสถานพิษณุโลก ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
...อ่านต่อ
ในวาระครบ ๑๒๒ ปี วันคล้ายวันก่อเกิดกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
...อ่านต่อ
สถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่เดือนกันยายน ทำให้พื้นที่ในหลายจังหวัดของประเทศไทยได้รับความเสียหาย
...อ่านต่อ
สถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่เดือนกันยายน ทำให้พื้นที่ในหลายจังหวัดของประเทศไทยได้รับความเสียหาย
...อ่านต่อ
การทำทาน เป็นหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้จารึกไว้ในพระไตรปิฎก ในเรื่องของมงคลชีวิต ๓๘ ประการ
...อ่านต่อ
อมตะโอวาทอันทรงคุณค่า ที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ
...อ่านต่อ
กลางรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าครั้งนั้นเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล