ความสำเร็จมีอยู่แล้ว เหลือแต่เพียงเราไปทำให้มันสำเร็จ
...อ่านต่อ
ทำจริงจัง คือ ทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เหมือนกระรอกกระแต
...อ่านต่อ
บนเส้นทางการสร้างบารมี ที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมนั้น เป็นเส้นทางอันยาวไกล
...อ่านต่อ
ลายมือของพวกเรามี ๓ เส้นใหญ่ๆ เส้นที่ ๑ มาจากปลายนิ้วชี้ แล้วตัดมาที่โคนนิ้วก้อย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร