เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


อารมณ์ดีคือ อารมณ์ที่เป็นกุศล
...อ่านต่อ
ตอน 11 ตามหาหลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ รูปกายเป็นสังขตธรรม ธรรมกายเป็นอสังขตธรรม
...อ่านต่อ
ตอน 10 ตามหาหลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ รูปกายเลี้ยงดูให้เติบโต ธรรมกายทำให้เติบโต
...อ่านต่อ
ให้สละอารมณ์อกุศลที่เป็นมลทินของใจ
...อ่านต่อ
ใจยิ่งบริสุทธิ์ก็ยิ่งมีความสุข
...อ่านต่อ
บุโรพุทโธ เป็นสถูปในพุทธศาสนามหายานที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย
...อ่านต่อ
พระเจดีย์คืออะไร? และอะไรซ่อนอยู่ในพระเจดีย์?
...อ่านต่อ
ถ้าเรานั่งนิ่งๆ โดยไม่กังวลอะไร
...อ่านต่อ
พระธรรมกายมีอยู่แล้วในตัวของเรา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร