เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ต้องฝึกฝนและทำให้เจริญให้มาก
...อ่านต่อ
การนั่งสมาธิเป็นบุญละเอียดอ่อน
...อ่านต่อ
การมีความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด
...อ่านต่อ
การชิงช่วงช่วงชิงมีตลอดเวลา
...อ่านต่อ
โลกเราใบนี้มีความแตกต่างกันแค่เพียงภายนอก
...อ่านต่อ
ถ้าใจผ่องใส ไม่เศร้าหมอง ก็เป็นรหัสผ่านไปสู่...โลกสวรรค์
...อ่านต่อ
การนั่งสมาธิ...ทุกคนในโลกทำได้
...อ่านต่อ
เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่นาน
...อ่านต่อ
รักธรรมะให้มากๆ ธรรมะช่วยเราได้ทุกสิ่ง
...อ่านต่อ
หมองกับใสขึ้นอยู่กับการกระทำของเรา
...อ่านต่อ
ไม่มีวิธีการใดที่จะขจัด ความคิดเบียดเบียนกัน
...อ่านต่อ
"ใจหมอง"เพราะนึกถึงสิ่งที่เราดำเนินชีวิตผิดพลาด
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรมฝึกใจให้หยุดนิ่ง
...อ่านต่อ
ถ้าไม่รู้หลักสูตรของชีวิต
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร