เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


พิจารณาตัวเราว่า สิ่งที่เขาเตือนนั้นถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องเราก็ปรับปรุงตัวเสียใหม่ ถ้าหากไม่ถูกเราก็ให้อภัยผู้เตือน
...อ่านต่อ
เมื่อเห็นข้อบกพร่อง ทางกาย ทางวาจา จะโดยได้เห็น ได้ยิน หรือสงสัยก็ดี ให้ช่วยกันทำหน้าที่กัลยาณมิตร แนะนำตักเตือน กัน
...อ่านต่อ
ถ้าไม่ถือสา มันก็เป็นลมเป็นแล้ง ถ้าถือสา มันก็เป็นเรื่องเป็นราว ต้องรู้จักปล่อยวางบ้างนะ
...อ่านต่อ
ต้องสร้างบารมีตั้งแต่ยังแข็งแรง ถึงจะสร้างบารมี อย่างสนุกสนานบุญบันเทิง
...อ่านต่อ
ความสงบ สร้างความปลื้มใจ ประทับใจ ให้กับผู้ที่พบเห็น
...อ่านต่อ
ให้มีวินัยในตัวเอง คือพยายามทำความดี ตามที่เราตั้งใจไว้ว่า จะทำให้ได้ ให้ครบ ให้สม่ำเสมอทุกวัน
...อ่านต่อ
การให้อภัยทาน หรือให้อโหสิกรรมแก่กัน เป็นทางออกที่ดีที่สุดของชีวิตในสังสารวัฏ ที่ยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม
...อ่านต่อ
การทำเพื่อผู้อื่น คือการทำเพื่อตัวเอง การแผ่เมตตา ทำให้ใจเราเป็นสุข
...อ่านต่อ
พวกเราจะต้องเกื้อกูลกัน ทิฐิมานะมีได้ เพราะเรายังไม่หมดกิเลส แต่ให้ลดลงมาในระดับ ที่สามารถทำงานร่วมกันได้
...อ่านต่อ
เมื่อพิจารณาดูคนอื่น เห็นสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ดี เราก็น้อมรับมาเป็น คุณสมบัติที่ดีของเรา
...อ่านต่อ
บุคคลที่ฝึกตนดีแล้ว ย่อมเป็นที่ยกย่องสรรเสริญ ของท่านผู้รู้ ผู้ ตื่น ผู้เบิกบาน ของบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลาย
...อ่านต่อ
ต้องคิดดี พูดดี ทำดี แล้วสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น แบบสวนกระแส
...อ่านต่อ
คุณค่าชีวิตของมนุษย์อยู่ตรงที่ ใครได้สร้างบารมีอย่างเต็มที่มาก กว่ากัน ได้ปรับปรุงแก้ไข ฝึกฝนอบรมตนเองให้ดีขึ้น
...อ่านต่อ
ช่วยกันดูแลวัดวาอาราม ให้สะอาด ให้ร่มรื่น คุณยายท่านถือ ความสะอาด เป็นชีวิตจิตใจ
...อ่านต่อ
อย่าท้อ อย่าหวั่นไหว อย่ากลัวความยากลำบาก
...อ่านต่อ
อุปสรรค เป็นสิ่งที่เราจะต้อง ก้าวข้ามไปให้ได้
...อ่านต่อ
เมื่อเราเกิดมาสร้างบารมี เราก็ต้องอดทนต่อสู้ กับทุกสิ่งทุกอย่าง อย่าให้อะไรมาเป็นอุปสรรค ต่อการสร้างบารมีของเรา
...อ่านต่อ
เราจะต้องทุ่มพลังใจอันยิ่งใหญ่ ทำงานพระศาสนาให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ เมื่อเราตั้งใจมั่นทำอย่างสุดกำลัง ในที่สุดก็จะสมปรารถนา
...อ่านต่อ
หากเรามีโอกาสที่จะหยิบจะฉวยจะช่วยอะไรได้ ในกิจการงานสงฆ์ หรืองานส่วนรวม ให้ช่วยกันทำเถิด นั่นเป็นทางมาแห่งบุญของเรา
...อ่านต่อ
เมื่อเราเกิดมาสร้างบารมี เราก็ต้องใช้เวลาที่อยู่ในโลกนี้ และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้ ให้มีประโยชน์อย่างเต็มที่ ต้องฉลาดในการหาบุญ
...อ่านต่อ
ยกใจของเราให้สูง ยิ่งยกใจให้สูงมากเท่าไร จะยิ่งมองเห็นอะไรได้กว้างขวางขึ้น ความรู้สึกแบ่งเขาแบ่งเรา จะหมดสิ้นไป
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร