เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


กายมนุษย์มีไว้ สำหรับสร้างบารมีเท่านั้น อย่าเอาไปถล่มทลาย นะ
...อ่านต่อ
การได้สั่งสมบุญบารมี จะนำพาชีวิตให้ไปสู่ จุดหมายปลายทาง อันสูงสุดที่ปรารถนาได้
...อ่านต่อ
จะอยู่ทางไหนก็เหนื่อยทั้งนั้น ต้องอดทนสร้างบารมีกัน เหนื่อยเหน็ดไม่เป็นไร แต่อย่าเหนื่อยหน่าย
...อ่านต่อ
การสูญเสียโอกาส ในการสร้างบารมี คือการสูญเสีย ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ไม่มีการสูญเสียใดๆ ที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้ว
...อ่านต่อ
โลกนี้ ไม่มีที่น่าเที่ยวหรอก เพราะเป็นโลกแห่งการสร้างบารมี โลกแห่งการ แสวงบุญ ไม่ใช่โลกแห่งการ เสวยบุญ
...อ่านต่อ
ถ้าใครรักตัวเองจริงๆ เขาจะขวนขวาย ในการสร้างบารมี เพราะว่า “บุญบารมี” เป็นบ่อเกิดแห่งความสุข และความสำเร็จในชีวิต ไปทุกภพทุกชาติ
...อ่านต่อ
อย่าหวังว่า จะได้พักผ่อน หรือปลดประจำการนะลูกนะ ถ้าหวังผิดแล้วจะผิดหวัง ก็ต้องสร้างบารมีกันไป จนกว่าจะถึงยิ้มสุดท้ายนั่นแหละ
...อ่านต่อ
ถ้าเราไปคอยความพร้อม บางทีเราก็ “ซี้” ก่อน ความพร้อมมันอยู่ที่ เราพร้อม
...อ่านต่อ
แม้เศรษฐกิจจะตกต่ำ ก็ให้ตกต่ำเฉพาะเศรษฐกิจ แต่อย่าให้ใจของเราตกต่ำ โดยไม่สร้างบารมี
...อ่านต่อ
บารมีของเรายังอ่อนอยู่ พญามารเขาถึงบังคับบัญชาได้ ถ้าหากบารมีเราแก่ เขาก็บังคับไม่ได้
...อ่านต่อ
การสร้างบารมี คือ การพักผ่อน การพักผ่อน คือ การสร้างบารมี
...อ่านต่อ
เราเกิดมาสร้างบารมี โลกนี้เป็นโลกแห่งการสร้างบารมีสร้างความดี
...อ่านต่อ
ชีวิตการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นมีคุณค่าและมีความหมาย กว่าที่ใครสักคนหนึ่งจะสั่งสมบุญบารมีมาจนเกิดปัญญามองเห็นความจริงของโลกและชีวิตในวัฏสงสารได้ ไม่ใช่เรื่องง่าย
...อ่านต่อ
นักการทำงานที่ฉลาดจะไม่ยอมปล่อยให้การงาน หรือกิจธุระใดๆ เข้ามาบั่นทอนชีวิตครอบครัว เพราะดูจะเป็นเรื่องที่น่าอับอายหากเกิดปัญหาทางอารมณ์ ทางการศึกษา ความไม่ซื่อสัตย์ หรือการทุจริตใดๆ ที่จะเกิดขึ้น
...อ่านต่อ
เมื่อเวลาเดินมาจนทุกวันนี้ อดีตที่เคยสุขสนุก ใจ ฤาจะหวนกลับมาเนาว์ จึงเป็นความเข้าใจที่ใหญ่หลวงไม่ใช่เข้าใจแต่เพียงว่า วันสดใสที่ผ่านมาไม่อาจเรียกกลับคืนได้อย่างเดียวเท่านั้น
...อ่านต่อ
การพลาดพลั้งผิดไป เป็นเรื่องสามัญที่เกิดได้ทุกขณะของการทำงาน ด้วยไม่มีใครหยั่งรู้ได้ ทุกขณะของการ ทำงาน ด้วยไม่มีใครหยั่งรู้ได้โดยตลอดถึงเหตุการณ์ข้างหน้า ไม่มีใครคาดใจ หรือการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่ง ได้อย่างเหมือนกับใจของตัวเอง
...อ่านต่อ
หยุดที่นี่ หมายถึงหยุดการพูดสิ่งที่ผ่านมาแล้ว หยุดการหยิบยกเอาเรื่องที่จะเป็นที่มาแห่งความฉุนเฉียว ร้อนใจ หยุดการร่ำไรอยู่กับสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ หยุดคำพูดร้อนหูเอาไว้ที่ตัวของเราเอง
...อ่านต่อ
ใครบ้างไม่เคยฝันถึงความงดงามในชีวิต ไม่ปรารถนาความสุนทรีย์ของธรรมชาติ และเมื่อรวมเอาความฝันบรรเจิดมาไว้ด้วยกัน
...อ่านต่อ
นี่แหละคือกุญแจดอกแรก ดอกสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในทุกอย่างทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุขในชีวิต และความสำเร็จในเนื้อแท้ของงาน
...อ่านต่อ
แต่ดั้งเดิม เมื่อค่านิยมทางวัตถุยังไม่เข้ามามีบทบาทเท่าใดในสังคมของคนไทย ความสำเร็จโดยส่วนใหญ่มุ่งไปทางด้านของนามธรรม คือการมีชีวิตอย่างเป็นสุขมากกว่า ด้วยการยอมรับกันในค่าของความซื่อสัตย์ความดี
...อ่านต่อ
ความฝันอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์คือความสำเร็จในชีวิต และความสำเร็จดังกล่าวนั้น ถูกมุ่งมั่นชัดเจนไปที่การทำงาน ด้วยระดับของตำแหน่งหน้าที่ ขีดของเงินตราเป็นสำคัญและด้วยกลไกของสังคม ทำให้สิ่งสำคัญที่สุด คือความสุขทางใจ ที่เป็นกุญแจใหญ่ที่สุดที่จะไขไปสู่ความสำเร็จนั้นถูกลืมและจางหายไป
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร