ให้ข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี


ชีวิตหลังความตายเป็นเพียงการเปลี่ยนที่อยู่ เนื่องจากเราต้องไปเกิดอีก บ้านหลังเก่าคือ ร่างกายที่เราอาศัยอยู่ตั้งแต่เด็กนี้ เมื่ออายุมากเข้าก็จะหมดสภาพไป ตามกาลเวลาคือ โรคชราถามหาแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไป บางท่านยังไม่แก่ แต่ป่วยไข้ หรือเกิดอุบัติเหตุร่างกายแหลกสลายตายไป
...อ่านต่อ
ประเด็นสำคัญใกล้ตัวที่ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ นั่นก็คือ เรื่องของ “ ความตาย ” นั่นเอง เพราะความตายเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และทุกครั้งที่มีบุคคลสำคัญในโลกใบนี้ตายไป ก็จะเกิดกระแสแห่งความโศกเศร้าเสียใจขึ้น ซึ่งก็นับว่าน่าใจหาย
...อ่านต่อ
ปัจจุบันชาวพุทธต่างสงสัยกันมากว่า “ กรรม ” แก้ไขได้จริงไหม จริงๆแล้วเราเปลี่ยนกรรมที่ทำไปแล้วในอดีตไม่ได้ เพราะได้ทำเสร็จไปแล้ว แต่ถ้าถามต่อไปว่า เราสามารถแก้ไขได้ไหม ก็ตอบว่า “ แก้ไขได้ ”
...อ่านต่อ
การแก้กรรมนั้นเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาว่า สามารถแก้ไขได้หรือไม่ อกุศลกรรมที่ทำมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติ เมื่อมาส่งผลขึ้นในชีวิตก็ไม่ผิดกับโรคร้าย เรื่องภพชาติถือว่าเป็นหนึ่งในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาในเรื่อง “ สัมมาทิฏฐิ ” คือ ความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงในเรื่อง โลกและชีวิต
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร