ชี้แนะวิธีปฏิบัติกายใจให้ผ่องใสสู้กับโรคร้าย ให้เรามีอายุขัยที่ยืนยาวมากกว่าเดิม


คำสอนในพระพุทธศาสนาแบ่งใหญ่ๆ เป็นปริยัติ กับ ปฏิบัติ คือ หลักธรรมคำสอนที่นำมาใช้เป็นข้อคิด เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ถ้าเราศึกษาธรรมะมา เวลาที่เจอกับปัญหาเราจะไม่งง จะรู้ว่าปัญหาอย่างนี้ควรจะแก้อย่างไร
...อ่านต่อ
มนุษย์เลือกเกิดได้จริงหรือ? ในเมื่อจริงๆแล้วสังคมยังมีความเหลื่อมล้ำหลากหลายฐานะ มีทั้งคนฐานะร่ำรวย ปานกลาง และยากจน บางคนยากจนยังไม่พอ พิการด้วย จนหลายครั้งคนตั้งคำถามว่าทำไมเขาถึงต้องเผชิญกับเรื่องแบบนี้
...อ่านต่อ
คนมักจะชอบใช้คำว่า “ พรหมลิขิต ” สำหรับศาสนาที่เชื่อเรื่องพระเจ้า พระเจ้าเป็นผู้ลิขิตไว้ทั้งหมด เช่น ศาสนาฮินดู เชื่อเรื่อง พรหมลิขิต แต่ในพระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ กรรมลิขิต ” คือ “ เราลิขิตชีวิตของตัวเราเอง ”
...อ่านต่อ
ความแตกต่างของพระพุทธศาสนากับศาสนาอื่น คือ ในพระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน ความจริงแต่ว่าศาสนาอื่นนั้นสอนความเชื่อ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร