จงเก็บรักษาไว้ไห้ดี เมื่อมีอุปสรรคอันใดเกิดขึ้น น้อมระลึกถึงบูญ จงตั้งจิตอธิฐานเอาเถิด


เหรียญที่ระลึกสำหรับผู้มาร่วมพิธีผูกสีมา และประดิษฐานลูกนิมิตอุโบสถพระไตรปิฎกแรกของโลก
...อ่านต่อ
สวดธรรมจักรข้ามคืน หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จนกระทั่งสวดธรรมจักรครบ ๑,๐๐๐ ล้านจบ
...อ่านต่อ
สวดธรรมจักร 777 จบ บูชาธรรม รับเหรียญล็อกเก็ตหลวงปู่พระมงคลเทพมุนี
...อ่านต่อ
พระของขวัญเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญ พิธีทอดกฐินธรรมชัย วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2560
...อ่านต่อ
ต้องสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร “พร้อมส่วนกลาง” ที่ด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์เท่านั้น
...อ่านต่อ
พระของขวัญที่ระลึกสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โครงการ “สวดธรรมจักร 1,330 จบ เข้าพรรษา” บูชาธรรม 133 ปี พระมงคลเทพมุนี
...อ่านต่อ
เนื่องใน “ สัปดาห์อาสาฬหบูชา 2,605 ปี ไตรรัตนปุณณมี ” ขอเชิญสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์
...อ่านต่อ
เริ่มสะสมยอดโครงการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 จนถึง วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2560
...อ่านต่อ
พระของขวัญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบุญ กฐินธรรมชัย วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
...อ่านต่อ
วันอุปสมบทของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) พระผู้เป็นดั่งตะวันธรรมนำความสว่างไสวแก่หมู่ชน
...อ่านต่อ
ในวาระวันคุ้มครองโลกวันศุกร์ที่  22 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่จะถึงนี้ เป็นวันครบ 6 รอบ หรือ 72 ปี ของคุณครูไม่ใหญ่
...อ่านต่อ
อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี ที่กำลังจะบังเกิดขึ้นบนแผ่นดินบางปลานี้จะเป็นสถานที่ที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำ
...อ่านต่อ
พระของขวัญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบุญ พิธีตอกเสาเข็มรัตนชาติ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
...อ่านต่อ
ในปีนี้ศิษยานุศิษย์ ทุกท่านจึงตั้งใจที่จะเป็นเจ้าของบุญหลังคามหารัตนวิหารคดให้สำเร็จโดยเร็วไว
...อ่านต่อ
การสร้างเสาแก้วพันปี เพื่อรองรับมหารัตนวิหารคดคือบุญใหญ่ และผู้ที่สามารถจะสร้างนั้น ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็น
...อ่านต่อ
พระของขวัญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบุญหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย องค์ที่ 8 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
...อ่านต่อ
"มหากฐิน" คือ กฐินสามัคคีที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธา
...อ่านต่อ
ท่านอุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
...อ่านต่อ
มาร้อยให้เลี้ยงได้ร้อย มาล้านให้เลี้ยงได้ล้าน และถ้าครัวนี้สร้างเสร็จสำเร็จบริบูรณ์
...อ่านต่อ
บุคคลผู้ใดมีจิตศรัทธาเลื่อมใสพระรัตนตรัย แล้วก่อสร้างอุโบสถ พัทธสีมา จะประกอบด้วยผลอานิสงส์มาก
...อ่านต่อ
อาคารบุญรักษา และมหาสังฆทาน 30,000 วัด 2 bigboon ที่ไม่ควรพลาด
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล