จงเก็บรักษาไว้ไห้ดี เมื่อมีอุปสรรคอันใดเกิดขึ้น น้อมระลึกถึงบูญ จงตั้งจิตอธิฐานเอาเถิด


บุญลาภอันประเสริฐของชาวพุทธที่จะมีโอกาสได้ถวายมหาสังฆทานและไทยธรรม
...อ่านต่อ
สาธุชนน้อมนำเครื่องไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ อันประกอบด้วย ผ้าไตรจีวร ปัจจัย ยารักษาโรค ย่าม และร่ม
...อ่านต่อ
คงไม่มีของขวัญล้ำค่าใดๆ จะนำมาซึ่งความปีติภาคภูมิใจมาสู่หลวงพ่อ เท่ากับได้เห็นลูกๆ เข้าถึง "พระธรรมกาย"
...อ่านต่อ
หลังผ่านวันงานธรรมะคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ พระภิกษุสามเณร และเหล่าสาธุชน ต่างพร้อมใจกัน
...อ่านต่อ
การได้มาร่วมหล่อองค์พระอีกครั้ง เพื่อตอกย้ำผังสำเร็จที่จะได้กายมหาบุรุษ ให้หนาแน่นยิ่งขึ้น
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรมกาย เป็นสุดยอดแห่งมหากุศล และสามารถทำให้ปุถุชน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร