ข้อคิดในการดำเนินชีวิตรวบรวมเรื่องราวรอบตัวมาเป็นข้อคิดพร้อมทั้งแนะนำหลักธรรมคำสอน


       เวลาเป็นสิ่งมีค่า จะปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ได้อย่างไร การบริหารเวลาที่ดีจะต้องรู้จักจัดสรรแบ่งเวลาให้กับสิ่งต่างๆ ที่เราต้องทำอย่างเหมาะสมทันการณ์
...อ่านต่อ
  วิกฤติพลังงานโลกเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง ครั้งแรกเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2516 เกิดจากสงครามระหว่างกลุ่มประเทศอาหรับกับอิสราเอล กลุ่มประเทศอาหรับซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันหลักของโลกได้ใช้น้ำมันเป็นอาวุธ โดยลดการผลิต
...อ่านต่อ
  เราคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า “ ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว ” แต่รู้ไหมว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างที่เคยควบคุมใจเราอยู่ สิ่งนั้นคือ “ นิสัย ”
...อ่านต่อ
“ โลกยุคมโนทัศน์ ” โดยความหมายคือ โลกปัจจุบันที่การเห็นด้วยใจมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เพราะมีข้อมูลท่วมท้นอยู่รอบตัวเรา จนแทบจมอยู่ในทะเลข้อมูล เราจึงจำเป็นต้องฝึกใจให้นิ่งใสกระจ่างเพื่อให้สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆให้แจ่มชัดตรงตามความเป็นจริง สามารถเลือกนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้
...อ่านต่อ
ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ พากันเป็นห่วงเรื่องของภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้ดินฟ้าอากาศแปรปรวน ทั้งร้อนจัดหนาวจัด ภัยธรรมชาติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง น้ำท่วมหรือพายุ
...อ่านต่อ
โดยปกติคนที่ตั้งใจทำดีย่อมคาดหวังว่าจะมีคนรักใคร่นับถือ แต่เหตุใดจึงมีบางคนทั้งที่ทำความดีกลับมีคนเกลียด เลยพาลท้อใจเลยมีคำพูดว่า ทำดีไม่ได้ดีบ้าง ทำคุณบูชาโทษบ้าง ทำบุญกับใครไม่ขึ้นบ้าง
...อ่านต่อ
โลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การใช้หลักธรรมดำเนินชีวิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน ไม่ว่าคนๆ นั้นจะมีบทบาทของการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง หรือ เป็นผู้รับการเปลี่ยนแปลงก็ตาม
...อ่านต่อ
  การมีความรู้สูงไม่ได้เป็นหลักประกันว่า คนเราจะไม่ถูกหลอกและการมีความรู้น้อย ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถเข้าถึงความจริงได้ เพราะการตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อของคนเรา มาจาก 2 แนวทางอย่างแรกก็คือ ตัดสินด้วยหลักตรรกะ คือใช้เหตุผล อีกอย่างหนึ่งคือตัดสินจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่สามารถเห็นหรือสัมผัสได้
...อ่านต่อ
คนส่วนใหญ่ในโลกนี้มักจะนับถือศาสนาตามบรรพบุรุษ เช่น เกิดในครอบครัวชาวพุทธก็นับถือพระพุทธศาสนา เกิดในครอบครัวชาวคริสต์ก็นับถือคริสต์ศาสนา เกิดในครอบครัวชาวมุสลิมก็นับถือศาสนาอิสลาม เป็นต้น แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าศาสนาที่ตนนับถือนั้นดีที่สุดจริงๆ ไม่ใช่เป็นเพียงความเชื่อตามบรรพบุรุษเท่านั้น
...อ่านต่อ
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่า หากพระองค์ทรงตั้งความปราถนาแล้วเจริญอิทธิบาท 4 ก็จะสามารถดำรงพระชนม์ชีพได้ถึง 1 กัปป์
...อ่านต่อ
    เศรษฐกิจกับจิตใจมีความเกี่ยวข้องกันอย่างยิ่ง ถ้าเมื่อใดจิตใจของผู้คนขาดความเชื่อมั่น เศรษฐกิจจะตกต่ำทันที เพราะเมื่อผู้คนวิตกกังวลต่ออนาคต
...อ่านต่อ
  The Secret เรื่องของความลับ ที่ชาวตะวันตกตื่นเต้นกันอยู่ในขณะนี้มีสาระสำคัญว่า ถ้าเราคิดปราถนาจะเป็นอะไร อยากได้อะไรให้คิดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆ
...อ่านต่อ
  ความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนช่วยให้ชีวิตการทำงานก้าวหน้าได้อย่างมาก แต่ในยามที่ชีวิตมีเรื่องราวมากมายรุมเร้า ยามที่เราต้องเผชิญปัญหาที่แก้ไม่ตก
...อ่านต่อ
  คนวัยต่างกัน ประสบการณ์ชีวิตก็ต่างกัน สิ่งแวดล้อมที่เติบโตมาแต่ละช่วงก็ต่างกัน แน่นอนว่าความคิดความเห็น ความชอบรสนิยมต่างๆ
...อ่านต่อ
    ความสำเร็จ เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ แต่การยึดติดในความสำเร็จที่ได้มานั้นเป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้า เพราะความสำเร็จที่ยิ่งๆขึ้นไป ล้วนต้องอาศัยการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
...อ่านต่อ
เคยสงสัยกันบ้างไหมว่า เหตุใดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลจึงสามารถขยายไปได้อย่างกว้างขวาง
...อ่านต่อ
  ความยุติธรรม เป็นเรื่องสำคัญมาก ความลำบากไม่ได้ทำให้สังคมแตกแยกถ้าทุกคนยังรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรมอยู่ เช่น ในยามสงคราม
...อ่านต่อ
ทุกวันนี้บ้านเมืองของเรากำลังต้องการความสมานฉันท์ เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหลักในการสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่า ความสมานฉันท์เป็นความเอกภาพ ความสามัคคีกันในสังคมจะเกิดขึ้นได้ จะต้องยึดหลักสำคัญคือ การไม่มีอคติ 4 หรือการไม่ลำเอียง 4 ประการ
...อ่านต่อ
วินัย มีความสำคัญต่อความสำเร็จ ในชีวิตของคนเรามากเลยทีเดียว ดูอย่างร่างกายของเราที่แข็งแรงเติบโตมาได้อย่างนี้ เพราะวินัยแท้ๆ วินัยของอวัยวะทุกๆส่วนของร่างกายที่ทำงานประสานกันได้อย่างดี ถ้าหากอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งขาดวินัย ร่างกายเราคงแย่
...อ่านต่อ
โลกในพระพุทธศาสนาแบ่งเป็น 3 อย่างคือ  1.    โอกาสโลก คือโลกทางด้านภูมิศาสตร์ทั้งดิน น้ำ ภูเขา ฟ้า อากาศ ทั้งหลายเหล่านี้รวมเรียกว่า โอกาสโลก คือโลกทางภูมิศาสตร์ที่เราคุ้นเคย จับต้องได้
...อ่านต่อ
  เมื่อครั้งเป็นเด็กนักเรียนคุณครูสอนว่า “ โลกกลม ” จนพวกเราจำได้ขึ้นใจและเมื่อได้ศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ก็ยิ่งเข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก แต่การที่ตั้งประเด็นว่า “ โลกแบน ” นี้ก็ไม่ได้ขัดแย้งต่อทฤษฎีเดิมแต่อย่างใด
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล