ความรักใกล้ตัวที่จับต้องได้ ที่จะทำให้หัวใจของคุณเต็มเปี่ยมไปด้วยคำว่า "แม่"


คำถาม : ไม่นานมานี้เองมีข่าวสะเทือนใจเกิดขึ้นเป็นคดีลูกฆ่าพ่อแม่และน้อง ทำไมจิตใจของเด็กสมัยนี้ถึงเลวร้ายได้ขนาดนี้ พ่อแม่ควรเลี้ยงลูกอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกทำเรื่องเลวร้ายต่างๆในอนาคต...?
...อ่านต่อ
ลูกสาวกำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปี 1 ตั้งท้อง หัวใจแม่แทบแตกสลาย ดิฉันควรทำอย่างไรต่อไปดี...?
...อ่านต่อ
หน้าที่ของคุณแม่ที่มีต่อลูก 5 ประการ  หน้าที่ของแม่ที่มีต่อลูกในทางพระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ 5 ประการคือ ห้ามลูกจากความชั่ว
...อ่านต่อ
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า วิธีการตอบแทนพระคุณแม่ที่ดีที่สุดคือ ชักนำให้ท่านได้ให้ทาน  รักษาศีล เจริญภาวนาและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงแน่นแฟ้น
...อ่านต่อ
พระคุณของแม่คือ ปลูกฝังเลี้ยงดูลูกตั้งแต่เล็กจนโต แต่มีแม่บางคนทิ้งลูกไปตั้งแต่ยังเล็ก แล้วเราจะถือว่าแม่ผู้นั้นมีพระคุณหรือไม่...?
...อ่านต่อ
มีพระพุทธดำรัสในพรหมสูตร และมาตาปิตุคุณสูตร ว่า             “ ภิกษุทั้งหลาย คำว่าพรหมก็ดี บุพพเทวดาก็ดี บุพพาจารย์ก็ดี อาหุไนยบุคคลก็ดี เป็นชื่อของมารดาบิดา เพราะท่านมีอุปการะมาก เป็นผู้เลี้ยงดูให้ความเจริญ และแสดงโลกนี้แก่บุตร ”
...อ่านต่อ
แม่เป็นผู้สร้างชีวิตและลิขิตชะตาชีวิตให้แก่ลูกมอบความรักความอบอุ่นและสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูก แม่จึงเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของลูกทุกคน แล้วเราได้มอบของขวัญที่ดีที่สุดให้แม่แล้วหรือยัง?
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร