กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
คำถาม : มีคนทักว่าเราจะอยู่กันไม่ยืดอยากให้ความรักของเราเป็นความรักที่ดีจะมีวิธีแก้กรรมอย่างไรคะ
คำถาม : ทำไมบทสวดมนต์บูชาพระต้องตั้งนะโม 3 จบ ทุกครั้งเพราะอะไรครับ
คำถาม : มีคนหรือสัตว์ตกลงไปตายในบ่อน้ำของเราที่ไม่ได้ล้อมรั้วไว้ ทั้งที่เรารู้ว่าอาจจะเกิดเหตุได้จะบาปไหม
คำถาม : การนั่งสมาธิหากเจอปัญหา เช่น มีเสียงรบกวนต่าง ๆ ทำให้ใจฟุ้งซ่านจะแก้ไขอย่างไรดีครับ

นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น
การออกกำลังกายที่ดีที่สุด คือ การเดินกับการวิ่ง วันละประมาณครึ่งชั่วโมง อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง
ให้บริหารร่างกายในท่านอนนี้ทุกวัน เวลาเข้านอน และก่อนจะลุกจากที่นอน หรือแม้เวลานอนพัก

คณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และนั่งสมาธิ ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
พิธีตัดปอยผมธรรมทายาทนานาชาติ 2 โครงการ จำนวน 55 คน จาก 15 สัญชาติ  
วัดพระธรรมกายเป็นตัวแทนมอบปัจจัยจำนวน 1,000,000 เยน ผ่านสภากาชาดญี่ปุ่น
วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
คณะสงฆ์ เจ้าหน้าที่และสาธุชนวัดพระธรรมกายมินเนโซตาร่วมพิธีปิดโครงการอบรม
ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธในพิธีตักบาตร ด้วยการกล่าวคำอาราธนาศีล 5

ในวันอาสาฬหบูชานี้ จึงควรที่พุทธศาสนิกชนจะหวนระลึกถึงปฏิปทาของพระพุทธองค์ พึงให้ความสำคัญในการศึกษาทั้งภาคปริยัติและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง
พระอัญญาโกณฑัญญะมีชื่อเดิมว่า โกณฑัญญะ เป็นบุตรของพราหมณ์ผู้มั่งคั่ง เกิดที่หมู่บ้านโทณวัตถุ กรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ ท่านเป็นพราหมณ์ประจำราชสำนักศากยะ
ถ้ารับมาแล้วมีเจตนาบริสุทธิ์ที่จะต่อลมหายใจพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปอีก  ก็ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายอะไรเลยมิใช่หรือ  เพราะถ้าจะปล่อยให้วัดวาอารามไม่มีเงินสนับสนุน  พระก็คงอยู่ไม่ได้
ตลอด ๑๔ ปีที่ผ่านมา แม้ว่าพวกเราต่างเต็มใจส่งความช่วยเหลือไปยังวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรมมาโดยตลอด และจะยังส่งต่อไปก็ตาม แต่คงจะดีกว่านี้มากมายถ้าเราอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสามัคคี
ตราบใดที่ยังมีการสืบต่อของพระรัตนตรัย  มีผู้เข้าถึงพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ  สังฆรัตนะ  ก็ได้ชื่อว่ายังมีพระพุทธศาสนาอยู่  ซึ่งหมายถึงว่า  อายุพระพุทธศาสนาจะยืนยาวเป็นแสงสว่างแก่ชาวโลกต่อไป
การค้นพบ “คาถาธรรมกาย” ครั้งหลังสุดในผืนแผ่นดินล้านนา คือ ที่วัดศรีมงคล (ก๋ง) จ.น่าน เมื่อราวเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ถ้าเชื่อกฎแห่งกรรม
พอเรานึกถึงบุญ...
ชีวิตมีแค่บุญกับบาปเท่านั้น
ชีวิตในอนาคตขึ้นอยู่กับเราว่า
ชีวิตมีค่าใช้จ่าย

โลกธรรม มี 8 อย่าง คือ ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ ได้รับสรรเสริญ ถูกนินทาได้สุข ได้ทุกข์
มรรค แปลว่า ทาง หมายถึงทางปฏิบัติ หรือทางดำเนินชีวิต ซึ่งมีทั้งหมด 8 ประการ
รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล เป็นกุศลธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นคนดี
การจะเป็นปุคคลปโรปรัญญูบุคคลได้นั้น ต้องประกอบด้วย ดูคนเป็นและสามารถนำธรรมะไปสั่งสอนได้
ชื่อว่าแทนคุณแท้ ๆ ดังกล่าวแล้ว มารดาบิดาไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาขึ้น ไม่มีศีลให้มีศีลขึ้น ไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสขึ้น 
นี่เรื่องพระพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างนี้ ไม่ต้องไปหาเงินทองข้าวของ เมื่อประพฤติถูกส่วนเข้าแล้ว เงินทองข้าวของมันมาหาเอง
ธรรมนั้นสัณฐานกลมสีขาวใสเหมือนแก้ว โตเล็กตามส่วนของธรรมนั้น ๆ นี่แหละมีอยู่แท้ๆ เป็นธรรมอันประเสริฐ
เมื่อมาประสบพุทธศาสนา พบของจริงละ เข้าถึงของจริงให้ได้ เอาของจริงใส่กับตัวไว้ให้ได้ ติดกับตัวไว้ให้ได้
เมื่อต้องภัยได้รับความทุกข์ยากลำบากอย่างใดให้นึกถึงบุญ เอาใจไปจรดที่บุญทำมาค้าขายอะไรก็เอาใจไปจรดที่บุญนั้น
บุญที่มนุษย์ทำมาจากไหน ก็มาจากในกลางกายนี้ ตรงกลางของใจนั้น

คุณยายสอนหลวงพ่อว่าบุญบารมีนั้นไม่สามารถได้มาฟรีๆเราต้องทำของเราเองเมื่อทำแล้วจึงจะได้
บางวันคุณยายก็นึกสนุกวันหนึ่งท่านบอกหลวงพ่อสมัยที่ยังไม่ได้บวชว่าคุณๆคุณไปดูหนุ่มสาวเขาคุยกันสิ
คุณยายมักจะสอนหลวงพ่อด้วยการเล่าเรื่องย้อนหลังย้อนหลังไปไกลๆ ชาตินั้น ชาตินี้ ชาติโน้น
การบูชาข้าวพระนี้มีมาก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะมาเรียนธรรมะกับคุณยาย
หลวงพ่อมีความสุขมากที่ได้เรียนวิชชาธรรมกายจากคุณยาย
           เมื่อถึงวันสงกรานต์คุณยายจะนำพระที่แกะสลักจากหินแก้วธรรมชาติ พระบรมสารีริกธาตุในเจดีย์เล็กๆ และดวงแก้วในตู้มาสรงด้วยน้ำฝนสะอาด

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร