กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
ภูมิภาคเเห่งขุนเขาชื่อหิมพานต์ ราบเรียบ น่ารื่นรมย์ เป็นที่เที่ยวไปทั้งของฝูงลิง ทั้งของหมู่มนุษย์ มีอยู่ ณ ที่นั้น พวกพรานวางตัง (ยางไม้เหนียวใช้ดักสัตว์)
มุนีพึงเที่ยวไปในบ้าน เหมือนเเมลงภู่ (เเมลงที่มีลักษณะคล้ายผึ้ง)
เพราะบุญกุศลกับธรรมนั่นเเหละ ที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่เเท้จริง ให้กับเราได้
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำพวกนี้ มีปรากฎอยู่ในโลก
พระสุภาชีวกัมพวนิกาเถรีกล่าวกับชายเจ้าชู้ที่มาเกี้ยว เพราะชอบดวงตาอันงดงามของท่าน
กระแสเเห่งความเย็น ความบริสุทธิ์ เป็นสัญญาณมีกระแสแห่งความสุข นิ่งๆ ไม่ติดอะไรเลย มีความบริสุทธิ์ ถ้ามีกระแสนี้มา ใจจะเบิกบาน ไม่ติดอะไรเลย บริสุทธิ์ขึ้น ถ้ายังไม่มี ต้องรอ ให้ใจเย็นอย่างนุ่มนวล
ฝึกกันไป ฝึกใจให้หยุดนิ่ง  เรากำลังฝึกกันอยู่ ไม่ช้าหรอก เหมือนจะช้านะ เเต่ไม่ช้า เราไม่ใช่ถอยหลังกลับนะ เเต่เรากำลังย้ำพื้นฐานตรงนี้ให้คม เฉียบ ให้ชำนาญ ให้เเจ่มเเจ้ง
ท่านพระอานนท์ย่อมนับถือท่านพระสารีบุตร ในความมีคุณมากของท่าน ว่าเว้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเเล้ว บุคคลอื่นที่มีคุณวิเศษเห็นปานนี้ ไม่มีเลย
สำคัญที่หยุดเเรกสำคัญทีเดียว ให้ทำในจุดที่ง่าย ตั้งมั่น นิ่งเเน่น ถ้ามั่นคงเมื่อไหร่ ทั้งความสุข ความบริสุทธิ์ ชัด ใส สว่าง มาอย่างมั่นคง เเล้วเราจะก้าวอย่างมั่นใจขึ้นไปเรื่อยๆ เพิ่มความมั่นใจไปเรื่อยๆ ความสุขเพิ่มขึ้น
พระสารีบุตรเถระกล่าวกับภิกษุบริษัทของท่าน ก่อนที่จะปรินิพพาน ผู้มีอายุ พวกท่านอยู่กับเรามาถึง ๔๔ ปี
พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ๓ อย่างนี้ ให้ติดอยู่ในใจตลอดเวลา ให้เป็นที่พึ่งในยามว้าเหว่ ยามเหงา ยามเศร้า ซึม เซ็ง เครียด เบื่อ กลุ้ม เเละเป็นเครื่องมือระลึกนึกถึงตลอดเวลา
ตั้งเเต่ข้าพเจ้าบวชมาตลอด ๒๕ ปี ยังไม่ประสบความสงบจิต เเม้ชั่วเวลาเพียงลัดนิ้วมือเลย

นับจากวันที่พระบรมศาสดาเอกของโลกดับขันธปรินิพพาน กาลเวลาล่วงเลยมาแล้ว ๒,๕๖๔ ปี แต่ถึงกระนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายยังคงตามระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและปฏิบัติตนตามคำสอนของระพุทธองค์อยู่มิเสื่อมคลาย
เราทำกิจการทำการค้าก็มุ่งหวังกำไร แต่คนเรามันต่างกันที่คนหนึ่งคิดว่าจะทำให้มันดี จะเอาดีก่อนแล้วค่อยเอากำไร แต่อีกคนคิดจะเอากำไรก่อน สินค้าจะดีหรือไม่ดียังไม่คำนึงถึง สองคนต่างกันที่การจัดลำดับความสำคัญอะไรก่อนอะไรหลัง
จากหนุ่มน้อยผู้มีความผูกพันในพระพุทธศาสนา เป็นลูกที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่เมื่อจบการศึกษาแล้ว เติบโตเป็นผู้ใหญ่ เขาเลือกเส้นทางชีวิตของตนเอง ห่างจากครอบครัวออกไปใช้ชีวิตที่ท้าท้าย ในที่สุดเป็นเจ้าของธุรกิจที่เจริญรุ่งเรือง แต่ต้องแลก…กับการทำปาณาติบาตทุกวัน
ภารกิจด้านสาธารณสงเคราะห์นั้น ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของคณะสงฆ์ ซึ่งมหาเถรสมาคมได้กำหนดไว้ว่า การทำสาธารณสงเคราะห์ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจ ๖ ด้าน ที่ได้มอบหมายให้กับเจ้าคณะพระสังฆาธิการในทุกลำดับชั้น และทุกวัดวาอารามได้สนองภารกิจนี้พร้อมกันทั่วทั้งสังฆมณฑล ซึ่ง “วัดพระธรรมกาย” ก็เป็นหนึ่งในวัดวาอารามที่ได้ทำหน้าที่สนองงานด้านการสาธารณสงเคราะห์
แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ยังคงเป็นไป แต่จิตใจของนักสร้างบารมีทุกท่านยังคงผ่องใสด้วยการสั่งสมบุญตามฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ผ่านระบบ Online ด้วยการทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนากันอย่างต่อเนื่อง
มีบางคนบอกว่า การจะมีคุณค่าชีวิตและประสบความสำเร็จมากกว่าใคร ก็ต้องเป็นคนรวยกว่า มีบ้านใหญ่โตกว่า มีสมบัติมากกว่า มีรูปร่างหน้าตาดีกว่า หรือมีคนนับหน้าถือตามากกว่า ซึ่งหากเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องวัดคุณค่าและความสำเร็จในชีวิต ก็มีส่วนถูก แต่ไม่ถูกทั้งหมด

คณะสงฆ์ คณะกัลยาณมิตรศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นมอบถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด  ให้แก่วัด และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากมวลน้ำชีล้นตลิ่ง
พิธีสวดพระพุทธมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนา Online ถวายพระราชกุศลแด่ “ในหลวง ร.9” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมี พระธรรมรัตนาภรณ์ เป็นประธาน
คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ส่งมอบถุงยังชีพแก่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมร้อยเอ็ด รวม 800 ชุด
คณะสงฆ์ และคณะกัลยาณมิตรจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นมอบถุงยังชีพ 300 ชุด ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชุมชนที่ 10
ผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ส่งมอบถุงยังชีพแก่ศูนย์อบรมเยาวชน และศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดจันทบุรี จังหวัดมหาสารคาม  รวม 1,000 ชุด
คณะสงฆ์ และคณะกัลยาณมิตรจังหวัดสิงห์บุรีลงพื้นแจกถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านป่าหวาย

สามเณรนิโครธผู้เป็นสมณะน้อย แต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น

ตามธรรมดาเมื่อมีการฝึกงาน ย่อมต้องมีสถานที่และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกงานนั้นๆ ในทำนองเดียวกัน การฝึกคุณธรรมพื้นฐาน ๓ ประการ
เป้าหมายอันสูงสุดของมนุษยชาติ คือ “การทำพระนิพพานให้แจ้ง” ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ต่างตรัสยืนยันเอาไว้ว่า เป็นสุขอย่างยิ่ง ในด้านการปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานนั้นจะต้องปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ
เป็นพระสูตรที่เป็นการถามตอบปัญหาระหว่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับอาฬวกยักษ์ ในเขตเมืองอาฬวี ประเทศอินเดียภายหลังจบพระธรรมเทศนา อาฬวกยักษ์ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน 
ธรรมในที่นี้ หมายเอา เทศนาธรรม อันได้แก่ธรรมที่พระองค์ทรงเทศน์มาตลอด ๔๕ พรรษา ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามโอกาสที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงแก่ผู้ฟัง
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.0063820838928223 Mins