กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์ 
พี่ชายมีพรสวรรค์ในการเล่นดนตรี วาดภาพและงานปั้น
การสวดมนต์ในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นการเจริญสติอย่างหนึ่ง
บุญจากการทอดกฐิน ถือเป็นสุดยอดแห่งบุญ
ให้ทุกวันทุกคืน ทุกเวลา ทุกนาที เป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมี
บุญในอดีตเรามีมากหรือน้อย จะส่งผลให้เป็นไป ในปัจจุบันนี้
“เมื่อได้ผ้าไตรไปแล้ว สิ่งที่เราจะต้องทําในขั้นตอนต่อไป
การสวดมนต์ในพระพุทธศาสนามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล
บุญ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ อย่างยิ่ง
การที่ลูกเคยมีอคติและไม่เคารพพระสงฆ์
ด้วยภารกิจหน้าที่การงานที่มากมายจนหลายคนอาจจะบอกว่าไม่มีเวลาว่างเลย
ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย
คนที่สร้างวัดย่อมได้บุญมาก เพราะทำให้คนที่มาอยู่มาใช้

คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ไปเป็นเนื้อนาบุญ ณ มหาวิหารSalisbury  ในโอกาสทำบุญขึ้นปีใหม่
วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีถวายกองทุนคิลานเภสัช
สำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา
วัดพระธรรมกายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายกองทุนปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

ผู้ใดก็ตามที่ได้สร้างตัวสร้างฐานะตามพุทธวิธีอย่างจริงจังดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ย่อมจะได้รับอานิสงส์ในปัจจุบัน
เบื้องหลังที่แท้จริงของความรวยข้ามภพข้ามชาติ คือ เป็นคนที่มีนิสัยไม่ตระหนี่ไม่ประมาท
การจะเข้าใจในอานิสงส์ของการสร้างตัวสร้างฐานะตามพุทธวิธีได้มากยิ่งขึ้น ต้องมีความเข้าใจ
การเทียบเคียงการสร้างความดีนั้นก็คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เราทำ จนเคยชินเป็นประจำ
ในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงรับอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
การจะบรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตนั้นจะต้องสั่งสมบุญอยู่เป็นนิจ เมื่อพบเห็นสิ่งใดที่สามารถเปลี่ยนให้เป็นโอกาสแห่งการสร้างบุญบารมี
ตลอดระยะเวลาเกือบ ๕๐ ปีที่ผ่านมา พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) มุ่งมั่นตั้งใจ
พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) คือ พระมหาเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ รักธรรมะเป็นชีวิตจิตใจ
เมื่อใกล้ถึงเทศกาลขึ้นปีใหม่ของทุก ๆ ปีนั้น ในวัฒนธรรมของเราคนไทยย่อมจะมีการย้อนรำลึกนึกถึงบุคคลอันเป็นที่รัก
ผ้าลายดอกสีแดงแห้งกรอบที่เต็มไปด้วยฝุ่นและหยากไย่ถูกคลี่ออกอย่างช้า ๆ เผยให้เห็นมัดคัมภีร์ใบลานสภาพดีที่ห่อไว้ภายใน
ยามเหมันตฤดูมาเยือน เหมือนเป็นโอกาสดีของพุทธศาสนิกชนที่จะถวายเครื่องกันหนาวเพื่อบรรเทาความหนาวเหน็บ
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ คณะสงฆ์และเหล่าพุทธบริษัทจังหวัดปทุมธานี
ป้าย Cutout เชิญชวนผู้มีบุญร่วมสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘
การตักเตือนเป็นการยาก พร้อม ๆ กับการรับคำเตือนก็เป็นการยาก
หลักการแก้ปัญหามีเพียงประการเดียวคือปัญหาเกิดจากที่ใดก็ให้ดับที่ต้นเหตุของปัญหานั้น
วัดเป็นสถานที่ฝึกคนให้มีศีลธรรม เรียกอีกอย่างได้ว่าเป็นโรงเรียนฝึกสอนศีลธรรมให้แก่ชาวโลก

สุกรปราบพยัคฆ์ วัฑฒกีสูกรชาดก ว่าด้วยหมูสู้เสือได้ด้วยสามัคคีกัน หน้า 2
แพะรับบาป ชาดกว่าด้วยโทษของการฆ่าสัตว์เพื่อทำบุญ หน้า 1
ยาวิเศษ โกสิยชาดก ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน หน้า 1
วัฏฏกาชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์ ว่าด้วยการทำให้เกิดความสุข หน้า 1

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร