สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชพส.จัดกิจกรรมรวมใจครูผู้นำบุญ

   

           

                       

          เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดกิจกรรม รวมใจครูผู้นำบุญกรุงเทพมหานคร ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล กิจกรรมเริ่มต้นที่พระอาจารย์ได้แสดงธรรมให้แก่คณะครูผู้นำบุญ จากนั้นเป็นพิธีแต่งตั้งครูผู้นำบุญ พิธีถวายสังฆทาน พิธีปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ช่วงท้ายเป็นการประชุมกลุ่มโดยมีการชี้แจงการจัดตั้งกลุ่มและการทำหน้าที่ครูผู้นำบุญ