สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างสุขพิมานและถวายเต็นท์

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างสุขพิมานและถวายเต็นท์

ศูนย์อบรมเยาวชนแก่นตะวัน จังหวัดขอนแก่น ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างสุขพิมานและถวายเต็นท์