สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าซื้อที่ดิน สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมนารา

 

 

พิธีทอดผ้าป่าซื้อที่ดิน สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมนารา

      เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องสัมมนา SPD7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย สำนักกัลยาณมิตรสากลนครหลวง 11 ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมนารา จัดพิธีทอดผ้าป่าซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม โดยมี พระมหาประพัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ ภายในงานประธานผ้าป่าและคณะได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ประธานฝ่ายฆราวาส ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 5 นั่งสมาธิ จากนั้นพิธีถวายผ้าป่า พิธีถวายที่ดิน,พิธีถวายไทยธรรมและกล่าวคำอธิษฐานจิต 

 

พิธีทอดผ้าป่าซื้อที่ดิน สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมนารา

สาธุและคณะเจ้าภาพร่วมงานทอดผ้าป่าซื้อที่ดิน สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมนารา ณ ห้องสัมมนา SPD7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

พิธีทอดผ้าป่าซื้อที่ดิน สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมนารา

พระมหาประพัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานสงฆ์ปิดทองดวงแก้วนิมิต

 

พิธีทอดผ้าป่าซื้อที่ดิน สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมนารา

ประธานผ้าป่าถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์


          ในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาท ใจความว่าขออุปมาให้เราได้เห็นภาพการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ โดยขอยกเรื่องราวของผู้มีบุญในกาลก่อนคือนายณัฐ ปุณริน ที่ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนสิ้นลมหายใจ ด้วยจิตที่เลื่อมใสละจากกายหยาบไปเป็นเทพบุตรอยู่ในวิมารทอง อีกท่านคือนันทมานพ ที่ได้สร้างที่พักรองรับพระภิกษุสงฆ์ที่เดินทางไกลมาจากทิศทั้งสี่ เมื่อเสร็จกาลฉลองวิหาร วิมารก็ได้บังเกิดขึ้นรอทันที การทำสิ่งใดด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นทำให้อริยทรัพย์บังเกิดขึ้นได้โดยง่าย ดังนั้นการที่เราได้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมบนที่ดินนี้ย่อมได้รับอานิสงส์มาก เพราะเป็นการสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยาวไกลสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน ให้มาฝึกฝนอบรมตนอยู่ในศีล อยู่ในธรรมกันต่อไป