สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายอิตาลี จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายอิตาลี จัดพิธีบูชาข้าวพระ

 

วัดพระธรรมกายอิตาลี จัดพิธีบูชาข้าวพระ


     วัดพระธรรมกายอิตาลี ประเทศอิตาลี ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี


     ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดช่อง DMC ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย โดยมีกัลยาณมิตรจินสุดา โพธิ์แก้ว ,กัลยาณมิตรนรินธร เพบขุนทด , กัลยาณมิตรสุดใจ ไชยจักร์ , กัลยาณมิตรพรนิภา สุขพูล และ กัลยาณมิตรเกล็ดมณี  เพชรจรูญ เป็นประธานจุดเทียนใจ 

 

วัดพระธรรมกายอิตาลี จัดพิธีบูชาข้าวพระ


     จากนั้นทุกท่านได้สวดมนต์ทำวัตรเช้าร่วมกันส่วนภาคสายเป็นพิธีถวายกองทุนต่างๆ  ดังนี้ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีกัลยาณมิตรรัตนา ทองละมุล และ เด็กชายเบญจมิน  ปิตตาลูก้า  อาจารยางกูร เป็นประธานส่วนกัลยาณมิตรประหยัด นาวิรัตน์ และ กัลยาณมิตรละเอียด  ศรีบุรินทร์  เป็นประธานนำกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน


    จากนั้นผู้มีบุญทุกท่านได้ปิดกองกฐินสามัคคีสร้างวัดพระธรรมกายอิตาลี และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง ก่อนที่ทุกท่านจะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้