สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีงานบุญบูชาข้าวพระ

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีงานบุญบูชาข้าวพระ


วัดพุทธไอล์บรอนน์ ได้จัดกิจกรรมงานบุญบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือน


    ในวันที่ 3 กรกฎาค พุทธศักราช 2559  คณะกัลยาณมิตรวัดพุทธไฮล์บรอนน์ ได้เดินทางมาร่วมกันจัดพิธีงานบุญบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนกรกฎาคม และได้มีการประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองทุนต่างๆ พิธีกล่าวคำถวายกองทุนภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรอรัญญา  สตุ๊กกี้ พิธีกล่าวคำถวายกองทุนปัญญาบารมี โดยมีกัลยาณมิตรศิรินยา  ซุบเค่ และกัลยาณมิตรเยี่ยม  สืบสันต์  พิธีกล่าวคำถวายกองทุนคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรพัชรีพร  วิเศษสมบัติ และกัลยาณมิตรทองสัย  พรหมดี เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย พิธีกล่าวคำถวายกองทุนยานพาหนะ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย คือ กัลยาณมิตรไพรบุญ  สำราญรื่น และพิธีกล่าวคำถวายกองทุนผ้าป่า ผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือ กัลยาณมิตรสุทิน  คุมพาน และกัลยาณมิตรวนิดา  เบนเนสช์ ยังความปลาบปลื้มปีติในบุญกันทุกท่าน