สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะครู-นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ เข้าชมนิทรรศการและพิมพ์ของขวัญ

คณะครู-นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ เข้าชมนิทรรศการและพิมพ์ของขวัญ


    คณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  กว่า 350 คน เข้าชมนิทรรศการ ความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก และร่วมพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรม ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี


  โดยคณะคุณครูและนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ได้เข้าชมนิทรรศการ ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาคองเขน  สิริจนฺโท  เป็นพระวิทยากรในการนำชมนิทรรศการ ความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก " อันเป็นการนำเสนอเรื่องราวความจริงของโลกและชีวิต ผ่านสื่อ แสง สี เสียง ประติมากรรม และเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน โดยพระอาจารย์ได้บรรยายความสำคัญในแต่ละห้องดังนี้ ห้องที่ 1.พระพุทธเจ้าเปิดโลก แสดงประติมากรรมพระบรมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ธรรมและเผยแผ่พระธรรมโดยมีเนื้อหาหลักในเรื่องมรรคมีองค์ 8 และอริยสัจ 4 ให้ละเว้นจากความชั่วทั้งปวงและกระทำแต่ความดี ห้องที่ 2. โรงพิพากษา แสดงประติมากรรม พร้อมเปิดสื่อแสดงโทษทัณฑ์ต่างๆ   ส่วนที่ 3 ป่าสีทอง หิมพานต์  สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิ ส่วนที่ 4 วิมานทอง ดาวดึงส์  และนอกจากนิทรรศการฯ แล้ว ยังมีการจัดฉายภาพยนตร์ 5 มิติ เรื่อง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ผจญทัพพญามาร เมื่อนักเรียนทุกคนได้ชมนิทรรศการแล้วทำให้ นักเรียนได้รู้เรื่องบาป บุญมากยิ่งขึ้น จนเกิดความคิดว่าจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นไปใช้ ด้วยการลด ละ เลิก การกระทำที่ไม่ดี ที่ผิดศีล แล้วหันมาทำบุญให้มากขึ้น
 

  นอกจากนี้ในภาคบ่ายคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพยังได้ร่วมกันพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ ลานบุญหน้าหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง โดยร่วมกิจกรรมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย โดยมีอาจารย์พิสมัย แสงหิรัญ ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายไทยธรรม และกัลยาณมิตรอาภัสราจรัส  วิวัฒน์พรธนา เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าไตร โดยคณะเจ้าภาพได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ และผู้แทนคณะสงฆ์ได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงาน


  จากนั้นคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันเอาบุญพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรม ด้วยความปลื้มปีติอะเลิร์ทเบิกบานในบุญกันทุกท่าน