สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ค่ายโครงการ I Do Love Mom Camp

 

 

           เมื่อวันที่ ๑๑-๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ชมรมพุทธศาสตร์สากล สำนักพัฒนาเยาวชนโลก จัดค่าย "ชมรมคนรักแม่ I Do Love Mom Camp" ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล มีเยาวชน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการกว่า ๔๐๐ คน โดยมีกิจกรรม   walk rally ฟังธรรมเรื่องพระคุณพ่อแม่ ฝึกสมาธิ และเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา