สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานอ่างทอง จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

ธุดงคสถานอ่างทอง จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี


ธุดงคสถานอ่างทอง จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารที่พักสงฆ์


    ณ ธุดงคสถานอ่างทอง ตำบลมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง สาธุชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารที่พักสงฆ์ โดยภายในงานพพระมหาวีรวัฒน์ วีรวฒฺฑโก ประธานสงฆ์นำทุกท่านสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างที่พักสงฆ์ โดยมีกัลยาณมิตรจเร               ทับสุวรรณ และกัลยาณมิตรวรรณา เอกวิกรัย เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนกัลยาณมิตรจิราภา บุณญบุตร นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน


    สำหรับธุดงคสถานอ่างทอง สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และเยาวชนในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสร้างพระภิกษุและสามเณรที่สามารถเทศน์สอนและเผยแผ่ธรรมะได้ สร้างอุบาสกอุบาสิกาที่มีศรัทธาเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย และสร้างเยาวชนให้เป็นเด็กเก่งและดีแก่สังคม