สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธนิวเจอร์ซี จัดกิจกรรม Health Kids Day

วัดพุทธนิวเจอร์ซี จัดกิจกรรม Health Kids Day


วัดพุทธนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรม Health Kids Day


   วัดพุทธนิวเจอร์ซีร่วมกับ YMCA เมือง Scotch Plains และFanwood  รัฐ New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรม Health Kids Day เพื่อให้เด็กเล็กได้รู้จักการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดี ทั้งกายและใจ โดยมีเครื่องเล่นมากมายให้เด็ก ๆ ได้ออกกำลังกาย และมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องทำใจให้มีความสุข ไม่เครียด  นอกจากนี้ภายในงานวัดพุทธนิวเจอร์ซี ได้เปิดจุดบริการให้กับเด็กๆ และผู้ปกครองได้มีโอกาสนั่งสมาธิ ซึ่งมีเด็กและผู้ปกครองให้ความสนใจมาทดลองนั่งสมาธิจำนวนมาก โดยเด็กๆ และผู้ปกครองได้เรียนรู้เรื่องการทำใจให้มีความสุขจากการนั่งสมาธิ