สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรมุ่งสู่ 77,777,777 จบ

สวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรมุ่งสู่ 77,777,777 จบ


     พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันพระที่ผ่านมาค่ะ


      สำหรับบรรยากาศการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตสูตร เมื่อวันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ที่ผ่านมา ณ บริเวณด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ เป็นไปอย่างคึกคักกว่าทุกวัน ทั้งพระภิกษุสงฆ์ สมาชิกภายในองค์และพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจกันมาสวดมนต์ ณ บุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหรือพระธรรมกายประจำตัวถึง 1 ล้านองค์ และสิ่งสำคัญที่นำพาทุกท่านมาสวดมนต์ในวันนี้ คือ ความตั้งใจ และการเห็นถึงความสำคัญของกาสวดมนต์ อันจะก่อให้เกิดเป็นอานุภาพแห่งบุญบริสุทธิ์ ขจัดปัดเป่าผองภัย และวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับวัดพระธรรมกาย และขณะนี้ต้องยอมรับว่า วัดพระธรรมกายยังไม่พ้นจากวิกฤติดังกล่าว ดังนั้น การสวดมนต์และสั่งสมบุญอย่างถูกหลักวิชชาจึงเป็นเพียงหนทางเดียวเท่านั้นที่จะสามารถช่วยคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆ ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น


     มิใช่แต่เพียงเท่านั้นผู้ที่มาสวดมนต์ ก็จะมีความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และด้วยอานิสงส์แห่งผลบุญนี้ยังส่งผลแก่หมู่ญาติที่ละโลกไปแล้ว ให้ได้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย เมื่อทุกท่านได้ยินได้ฟังถึงความสำคัญในการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแล้ว จึงขอเรียนเชิญให้มาเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยกันสานต่อมโนปณิธานและโครงการสวดมนต์ของหลวงพ่อทั้ง 2 รูป ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ และมียอดการสวดมนต์ 77,777,777 จบ ในวันอาสาฬหบูชาที่จะถึงนี้ค่ะ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร