สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์


วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์


    ภายในงานพระมหาสรรเสริญ สุตชโย เป็นประธานสงฆ์ นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา  ก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหาร โดยมีกัลยาณมิตรศาสนาวดี อาดัม และกัลยาณมิตรม้วยลั้ง แซ่ลี้ เป็นตัวแทนนำกล่าวถวายภัตตาหาร     พร้อมทั้งได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์


    ส่วนภาคบ่ายเป็นการสวดสรรเสริญพระธรรมกาย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและฟังการบรรยายจากพระมหาสรรเสริญ สุตชโย อีกทั้งทุกท่านยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตร บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 1 ล้านพระองค์