สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สมาคมพระพุทธศาสนานครนิวไทเป สรุปงานสัปดาห์วิสาขบูชาโลก

สมาคมพระพุทธศาสนานครนิวไทเป สรุปงานสัปดาห์วิสาขบูชาโลก

 

     สมาคมพระพุทธศาสนานครนิวไทเป ไต้หวัน จัดประชุมสรุปงานเฉลิมฉลองวันประสูติพระพุทธเจ้า ในเทศกาลสัปดาห์วิสาขบูชาโลก

 

    สมาคมพระพุทธศาสนานครนิวไทเป ไต้หวัน จัดประชุมสรุปงานเฉลิมฉลองวันประสูติพระพุทธเจ้า โดยได้เชิญองค์กรภาคีเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมเฉลิมฉลองวันประสูติพระพุทธเจ้า ของนครนิวไทเป ไต้หวัน ประจำปีพุทธศักราช 2560 และหารือเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันประสูติพระพุทธเจ้าในปีต่อ ๆ ไป


    ในการนี้ท่านธรรมาจารย์จิ้งเย่า ประธานสมาคมพระพุทธศาสนานครนิวไทเป ไต้หวัน ได้มอบโล่ขอบคุณแด่วัดพระธรรมกาย ที่ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม และได้ร่วมออกบูทเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทในงานสัปดาห์เฉลิมฉลองวันประสูติพระพุทธเจ้า ในฐานะตัวแทนพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท โดยมีพระมหาธณัช เชฎฺฐธมฺโม รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไทเป เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายในการรับมอบครั้งนี้ค่ะ