สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีบูชาข้าวพระ


     วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์ อนันตชัย 


    ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น และ สวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตนสูตร ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายทิพยบุปผามาลา โดยมีกัลยาณมิตรนรินทร์               รุธิระศิริ และกัลยาณมิตรวิจิตรา ชูจิตตารมย์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายรถตัดหญ้า เพื่อใช้ในงานสนามหญ้า ของวัดพระธรรมกายฟลอริดา มีกัลยาณมิตรวิจิตรา    ชูจิตตารมย์ กัลยาณมิตรสุนันท์ ศิริทัพ และกัลยาณมิตรทองสาย  รัชพงษ์   เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์ อนันตชัย  โดยกัลยาณมิตรอุ่นจิต กัลยาณมิตรนรินทร์ รุธิระศิริ  เป็นประธาน


    ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์  เมื่อถึงเวลาสว่างได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีจุดชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พร้อมทั้งได้ร่วมกันถวายปัจจัยสร้างทุกสิ่ง ด้วยความปลื้ปมีติกันทุกคนค่ะ