สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน สอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายลอนดอน สอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่น


วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่น


       เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่น ซึ่งจัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพราะนอกจากจะได้ฝึกสมาธิร่วมกันแล้ว ครั้งนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมเรื่อง 5 ห้องชีวิตพัฒนานิสัย โดยสัปดาห์นี้พระอาจารย์ได้ลงรายละเอียดในเรื่องการฝึกนิสัยในห้องทำงาน ซึ่งเป็นห้องพัฒนานิสัยใฝ่ความสำเร็จ ใช้ในการปลูกฝังสัมมาอาชีวะ ไม่หารายได้จากการทำผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย ผิดจารีตประเพณี โดยการฝึกให้เราเป็นผู้สามารถใช้คำพูดได้เหมาะสม มีความเคารพในบุคคล สถานที่และเหตุการณ์ มีมารยาทดี เหมาะแก่บุคคลและกาลเทศะ มีความรับผิดชอบทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ซึ่งแต่ละท่านต่างให้ความสนใจและอยากจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก


    นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำให้ใช้ชีวิตให้สมดุล ระหว่างให้เวลากับการทำงานและครอบครัวเพื่อเราจะได้มีเวลาสำหรับดูแลคนที่เรารักและรักเราได้อย่างดี