สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์


      วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ มีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานบุญในครั้งนี้


      สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระอาจารย์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และนั่งสมาธิ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรพิมพ์ชนก สายสมร และกัลยาณมิตรกมลชนก สายสมร เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์ สายสมร และกัลยาณมิตรรองศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์จันทร์พิมพ์ สายสมรเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์


     ส่วนภาคบ่ายสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันได้ฟังธรรมะจากพระมหาประภาส ปภาโส เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซีแอตเติล เพื่อเป็นความรู้ ข้อคิด และกำลังใจในการสร้างบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป