สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานบุญวันอาทิตย์ 

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานบุญวันอาทิตย์ 


   วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ มีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานบุญในครั้งนี้


    สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้า สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 จบ และปฏิบัติธรรมกล่นกาย วาขา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรอมรา สุนทรพงษ์ กัลยาณมิตรสรวิลัย แอนสดูว์ เป้นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองทุนปล่อยปลา โดยมีกัลยาณมิตรสรพงษ์ วรจิตรกัลยาณมิตรสุภาพร พรรณพิบูล เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แสดงธรรมเรื่องอานิสงฆ์ของการให้ชีวิตสัตว์เป็นทานและให้พร ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพิธีภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน