สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดงานวันวิสาขบูชา

วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดงานวันวิสาขบูชา


        วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันวิสาขบูชา โดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานบุญในครั้งนี้


              ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งปฏิบัติธรรม และในโอกาสนี้พระปิยะ ปิยวาจโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ ท่านประธานสงฆ์ ได้จุดไฟฤกษ์และนำสาธุชนเวียนประทักษิณ พร้อมทั้งนำนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใส, และนำกล่าวคำบูชาวิสาขปุณณมี   จากนั้นประธานโคมเอกพิเศษ คือ กัลยาณมิตรด๊อกเตอร์จุฑามาศ สุขบรรเทิง และคณะรองประธาน ได้จุดโคมประทีปเป็นปฐมฤกษ์ ส่วนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้พร้อมใจกันจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา นอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำอธิฐานจิตและแผ่เมตตา  ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายเจดีย์น้อยทองคำของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุข สำแดงปั้น โดยกัลยาณมิตรด๊อกเตอร์สิทธิ ชัยสุโรจน์ และกัลยาณมิตรดารณี ไกเมอร์  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์


           นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีหย่อนมหาสุวรรณนิธิเพื่อหล่อเจดีย์น้อยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุข สำแดงปั้น ด้วย