สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชาวศรีลังกา เดินทางมาเยี่ยมวัดพระธรรมกาย

ชาวศรีลังกา เดินทางมาเยี่ยมวัดพระธรรมกาย


ชาวศรีลังกา ได้เดินทางมาเยี่ยมวัดพระธรรมกาย พรอมทั้งร่วมสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์


     โดยชาวศรีลังกากลุ่มนี้ได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย พร้อมกับบริษัททัวร์ ซึ่งทุกท่านรู้สึกประทับใจมากและกล่าวว่าวัดพระธรรมกายไม่ได้เป็นวัดที่สำคัญสำหรับคนไทยแต่เพียงเท่านั้นแต่สำคัญต่อชาวพุทธทั่วโลก นอกจากนี้ทุกท่านยังรู้สึกประทับใจมากกับการสร้างวัดที่เริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยจนกลายมาเป็นวัดพระธรรมกายดังเช่นทุกวันนี้ ด้วยศรัทธาของสาธุชน ทุกสิ่งก่อสร้างก็ล้วนเป็นไปเพื่อการศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรม


    จากนั้นทุกท่านได้ขอเดินไปที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ แม้แดดจะร้อนเพียงใดก็ตาม อีกทั้งยังชื่นชมว่าวัดสะอาด และชอบคำสอนเรื่องความสะอาดภายนอกที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรม ซึ่งพวกเขาเชื่อว่า “สันภาพภายนอกเริ่มต้นจากสันติสุขภายใน” และวัดพระธรรมกายจะสามารถทำให้เป็นจริงได้แน่นอน