สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงวัด

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงวัด


วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงวัด


        ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย,ปฏิบัติธรรม,อาราธนาศีล 5 ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงวัด โดยมีกัลยาณมิตรหวาน ธรรม , กัลยาณมิตรบุญโฮม - กัลยาณมิตรขาว ภัสจักร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ ซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้ข้อคิดในการสร้างบารมี ก่อนที่ทุกท่านจะได้ช่วยกันรับบุญแพคผ้าไตรจีวรงานบุญกฐินของวัดพระธรรมกายมินเนโซตา ที่จะจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้