สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.สุลักษณะ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

รร.สุลักษณะ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 


     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุลักษณะ จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 110 จบ


       คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุลักษณะ จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 110 จบ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสวดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง  โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งภาพเยาวชนตัวน้อยๆ หลายร้อยคน รวมตัวกันสวดมนต์ในครั้งนี้ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก แม้ว่าทุกคนจะยังสวดมนต์ไม่คล่อง แต่ก็ตั้งใจสวดมนต์ด้วยเสียงที่ดังและฟังชัดเจน  

        นอกจากนี้ทุกคนยังได้รับฟังปกิณกธรรมเรื่องอนาถบิณทิกเศรษฐี และในโอกาสนี้ทีมงานยังได้เชิญชวนน้อง ๆ เยาวชนชายสมัครบวชในโครงการบรรพชาสามเณร"ปิดเทอมเล็ก..หัวใจใหญ่ยอดกตัญญู"เพื่อให้น้อง ๆ ได้ใช่เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ด้วยการศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า