สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


      วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา


     พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักองค์ประธาน สำนักต่างประเทศ และสำนักศรัทธาภิบาล ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภายในบริเวณมหารัตนวิหารคตโดยได้รับความเมตตาจากผู้อำนวยการทั้งสามสำนักเมตตามาเป็นประธานรวมพลังในครั้งนี้


      จากนั้นได้ตั้งแถวรวมพลังเดินเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์ พระพุทธเจ้าหนึ่งล้านพระองค์  นำโดยขบวนพระภิกษุตามด้วยขบวนเจ้าหน้าที่ทั้งสามสำนัก โดยมีธงเกียรติยศนำขบวนแสดงความเกรียงไกรของชาวพุทธ พร้อมด้วยป้ายแต่ละสำนักแสดงความตั้งใจที่จะทำความดี ทำให้เห็นถึงพลังของพุทธบริษัทสี่ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันทำความดี เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว 


   สำหรับการมารวมพลังครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแสดงพลังของชาวพุทธแล้ว ยังเป็นแสดงความกตัญญูกตเวที โดยการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและเดินเวียนประทักษิณเพื่อระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของมหาปูชนียาจารย์ ผู้มีพระคุณอันสูงสุดของเหล่าชาวพุทธ