สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ


วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ


       สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรรัตน์ – กัลยาณมิตรพะเยาว์  เนตรไทย เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรพะเยาว์ – กัลยาณมิตรสุชาดา เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์


         ส่วนภาคบ่ายริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรบรมจักรพรรดิเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี   ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์ จะได้นำปฏิบัติธรรม   พร้อมทั้งประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคี  “กฐินบรมจักรพรรดิ สร้างวัด”โดยกัลยาณมิตรศรัณยา  มหามงคล และ กัลยาณมิตรพิมลทิพ  สาลีงาม  เป็นประธานกล่าวอัญเชิญเทวดา  ส่วนกัลยาณมิตรนาง  มีดวงจันทร์ ท่านประธานกฐินได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน พร้อมทั้งน้อมถวายพานผ้ากฐินแด่คณะสงฆ์ ด้านกัลยาณมิตรธิติรัตน์   คำสด เป็นประธานกล่าวคำอธิษฐานจิต จากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันถวายปัจจัยบริวารกฐินแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ และในโอกาสนี้กัลยาณมิตรนาง  มีดวงจันทร์  ท่านประธานกฐิน ก็ได้กล่าวขอบคุณและกล่าวความประทับใจที่ได้เป็นประธานกฐินในปีนี้