สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญวันอาทิตย์ 

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญวันอาทิตย์ 


         วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี


 

     ภายในงานคณะพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่น กาย วาจา ใจ ให้ใส สะอาด บริสุทธิ์ พร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้น ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปัญญาบารมี โดยมีกัลยาณมิตรอัครภัค ทราน และกัลยาณมิตรจิราณี เทเลอร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรสมบูรณ์ นาคหนุน และกัลยาณมิตรวรรณถวิล สุบรรณ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์  ส่วนสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยกองบุญต่างๆ


         จากนั้นเป็นพิธีปิดแผ่นทองโบสถ์พระไตรปิฏก โดยคณะสงฆ์ได้ปิดแผ่นทอง ตามด้วยคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมกันปิดแผ่นทองโบสถ์พระไตรปิฏก ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ ซึ่งสาธุชนทุกท่านต่างปลาบปลื้มปีติในงานบุญครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง