สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน บรรยายความรู้เรื่องสมาธิแก่นร.รร.เอกชนเมืองแคมบริดจ์

วัดพระธรรมกายลอนดอน บรรยายความรู้เรื่องสมาธิแก่นร.รร.เอกชนเมืองแคมบริดจ์


    วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้ไปบรรยายให้ความรู้สมาธิเบื้องต้นและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนโรงเรียนเอกชนเมืองแคมบริดจ์ 


    ผู้แทนวัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ นำโดยกัลยาณมิตรพัชรินทร์ ยิ้มพัธน์, กัลยาณมิตรอิศราวัลล์ จันจัด และ กัลยาณมิตรกมลทิพย์ พฤกษมาศ ได้นำความรู้เรื่อง "สมาธิเบื้องต้นและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา“ ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชนเมืองแคมบริดจ์ " ที่มีอายุระหว่าง 13-14 ปี)
โดยทีมงานได้ให้ความรู้เรื่องประโยชน์ในการนั่งสมาธิ , วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทั้งวันมาฆบูชา ,วันเข้าพรรษา และวันทอดกฐิน, การฝึกสมาธิเบื้องต้น รวมทั้งเครื่องอัฐบริขารและของใช้ในพิธีกรรม ซึ่งในวันนี้ได้รับความสนใจจากคณะครูอาจารย์และนักเรียนเป็นอย่างมากและมีความประสงค์อยากที่จะให้มีการจัดการสอนอีกในครั้งต่อไป