สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ผู้แทนวัดพระธรรมกาย  ร่วมงาน 31 ปี NBT

ผู้แทนวัดพระธรรมกาย  ร่วมงาน 31 ปี NBT


    ผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส  วันสถาปนาครบ 31 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

    เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พระมหานพพร ปุญฺญชโย  เปรียญธรรม 9 ประโยค รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนสัมพันธ์ เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมแสดงความยินดีและอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบ 31 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT โดยมีคุณดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสถานีฯ เป็นผู้แทนรับมอบ 

   ในการนี้วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้ร่วมบริจาคเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้า ในโครงการของมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ ร่วมกับสถานีฯอีกด้วย ทั้งนี้วัดพระธรรมกายยังได้แสดงความขอบคุณสถานีวิทยุโทรทัศน์ฯ NBT ที่ได้ให้พื้นที่สื่อประชาสัมพันธ์ของวัดฯ มาอย่างต่อเนื่อง