สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ


    วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด เพื่อเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายในประเทศเดนมาร์ก  


   สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระภิกษุสงฆ์และผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด  เพื่อเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายในประเทศเดนมาร์ก  โดย กัลยาณมิตรวิไลพร  มาแผ้ว  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะ  โดยมีกัลยาณมิตรบุญครอง ปัญญาคม  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรอติยา สนิทรักษา และ กัลยาณมิตรอมรรัตน์ ระวาดชัย เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย รัตนสิริทิพย์นิมิตมงคล ,กัลยาณมิตรนภาพร กิตติบุตร เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน


     จากนั้นได้ร่วมกันรับชมสื่อประมวลภาพทบทวนบุญที่ผ่านมา และเมื่อถึงเวลาสว่างผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและกองบุญต่าง ๆ แด่พระภิกษุสงฆ์  ในการนี้พระภิกษุสงฆ์ก็ได้ให้โอวาทปกิณกะธรรม  เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้มีบุญทุกท่านในการสั่งสมบุญให้ได้บุญแบบปลื้มๆ
ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์   พร้อมทั้งได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้