สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุนาคหลวง รูปที่ 7

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุนาคหลวง รูปที่ 7


วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุนาคหลวง รูปที่ 7


      เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  เวลา 20.00 น. ที่วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีมุทิตาสักการะพระมหาภาสกร ธมฺมวทญฺญู   เปรียญธรรม 9 ประโยค พระภิกษุนาคหลวง รูปที่ 7 ของวัดพระธรรมกาย ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และเจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ในจังหวัดปทุมธานี ที่ได้เมตตาเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากด๊อกเตอร์วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งภายในงานมีคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกาและศรัทธาญาติโยมร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


     สำหรับสำนักเรียนวัดพระธรรมกาย เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2528 มีพระภิกษุผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวงเป็นเปรียญธรรม 9 ประโยค รวมทั้งสิ้น 82 รูป ซึ่งเป็นวัดที่มีเปรียญธรรม 9 ประโยคมากที่สุดในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์มาอย่างตลอดต่อเนื่อง ซึ่งพระมหาภาสกร ธมฺมวทญฺญู  ถือเป็นพระภิกษุนาคหลวงรูปที่ 7 ของวัดพระธรรมกาย