สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ


วัดพุทธไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี


 สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระอาจารย์ได้นำเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์   พร้อมทั้งได้นำสวดมนต์ทำวัตรเช้า  ก่อนที่จะมีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปิดแผ่นทองลูกนิมิต จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันอาราธนาศีล 5 และร่วมประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้ พิธีทอดผ้าป่า โดยมีกัลยาณมิตรจุฑามาส ชูสเตอร์    กัลยาณมิตรสมร สไตน์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรสำอาง โฮฟมันน์ กัลยาณมิตรรุ่งฤดี โฮฟเนอร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, พิธีถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรวนิดา เบนเนส , กัลยาณมิตรสุทิน คุมพัน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,


       พิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี    โดยมีกัลยาณมิตรจัสมิน เคล้าเซ่ กัลยาณมิตรเยี่ยม สืบสันต์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,และพิธีถวายยานพาหนะ    โดยมีกัลยาณมิตรหนึ่งฤทัย ครืกเกอร์กัลยาณมิตรภัทรนันท์ ลาโสม เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายกองบุญต่างๆ พร้อมทั้งปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ด้วยความปลื้มปีติ