สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น  

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น  


   ชาวท้องถิ่นให้ความสนใจมาเรียนรู้การฝึกสมาธิและความรู้ในพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ 


     วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น  ซึ่งจัดเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้เรียนรู้การฝึกสมาธิ ซึ่งทุกท่านได้ผ่อนคลายร่างกายด้วยการยืดเส้นเบาๆ ก่อนจะเรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิในการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 โดยในวันนี้พระอาจารย์ได้แนะนำวิธีปฏิบัติเบื้องต้นในการปรับร่างกายและจิตใจให้มีความผ่อนคลาย ให้ปลอดความกังวล จากนั้นนำใจมาวางที่กลางท้อง และท่องบริกรรมภาวนาว่า สัมมา อะระหัง ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ โดยเน้นให้ได้อารมณ์สบายเป็นหลักและได้นั่งสมาธิพร้อมกัน 45 นาที 


        จากนั้นพระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่อง การรักตัวเองอย่างถูกวิธี ด้วยการทำใจหยุดกับนิ่ง ถ้ารักตัวเอง เราจะต้องเติมความสุข ความบริสุทธิ์เข้าไปสู่ภายในตัวของเราให้มากๆ ซึ่งมีวิธีทางเดียวคือ หยุดกับนิ่ง ศูนย์กลางกายคืออู่แห่งทะเลบุญ เมื่อนำใจมาวางไว้ที่ฐานที่ตั้งของใจนี้ ใจที่มีปกติใสสว่างจะดึงดูดสิ่งดีๆ มาสู่ตัวเรา เราจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ โดยความรู้ในวันนี้นับเป็นประโยชน์และเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับชาวท้องถิ่นทุกท่านเป็นอย่างมาก