สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตักบาตรพระ 100 รูป ณ มงคลเศรษฐี อาเขต (ชุมชนเมืองแก้วมณี)

พิธีตักบาตรพระ 100 รูป ณ มงคลเศรษฐี อาเขต (ชุมชนเมืองแก้วมณี)


        พุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีตักบาตรพระ จำนวน 100 รูป ณ มงคลเศรษฐี อาเขต (ชุมชนเมืองแก้วมณี) จังหวัดปทุมธานี


      เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เวลา 07.00 น. พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 100 รูป ณ มงคลเศรษฐีอาเขตชุมชนเมืองแก้วมณี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 เพื่อสานสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันดั่งชาวศิวิไลซ์ โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน  เมตตาเป็นประธานสงฆ์ โดยมีกัลยาณมิตรภิญญาพัชร์ ฐิติโรจน์ธนาเดช เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรภิญญาพัชร์  ฐิติโรจน์ธนาเดช และกัลยาณมิตรพลภัทธ สาริมาณ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ส่วนกัลยาณมิตรภคร จินดารัตน์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าไตร  ด้านกัลยาณมิตรฤทัย อินทรโฉม เป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิต  และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทโดยย่อว่า “ขออนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมตักบาตรในครั้งนี้ การที่ชุมชนเมืองแก้วมณีเป็นเขตชุมชนที่อยู่ติดกับวัดนับว่าเป็นเรื่องดี ที่ทุกท่านได้ร่วมกันมาทำบุญตักบาตร ถือว่าได้ทำบุญใหญ่อีกอย่างหนึ่ง ขอให้สานต่อกิจกรรมแบบนี้ต่อไป และฝากอีกเรื่องที่สำคัญคือความสะอาดขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณรอบวัดให้ดี เพื่อจะได้เป็นชุมชนต้นแบบ เป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นได้นำไปปฏิบัติต่อไป 


      สำหรับการจัดตักบาตรที่มงคลเศรษฐีอาเขต (ชุมชนเมืองแก้วมณี) จะจัดขึ้นทุกวันสาร์ที่สองของเดือนและจะมีกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมตักบาตร ในทุกวันพฤหัสหลังอาทิตย์ต้นเดือน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์และร่วมมือกันพัฒนาสังคมรอบวัดให้น่าอยู่ พร้อมทั้งร่วมกันสั่งสมบุญกุศลดั่งชาวศิวิไลซ์